น่าทึ่ง!! งาน CAEXPO สะบัดน้ำหมึกจรดปากกากเซ็นสัญญาลงทุนทะลุ 12 หลัก

10 Sep 2013

สำนักข่าวซินหัว : ในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 (10th CAEXPO) มีการจัดกิจกรรมลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมากถึง 167 โครงการ มูลค่าสัญญาทะลุหลักแสนล้านหยวน

ตามรายงาน (กิจกรรมฯ เมื่อ 4 ก.ย.56) งาน CAEXPO ปีนี้  มีการลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 73 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนตามสัญญา 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการความร่วมมือภายในประเทศ 94 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุนตามสัญญา 68,100 ล้านหยวน

โครงการลงทุนระหว่างประเทศ ครอบคลุมด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ป่าไม้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ป่าไม้ การสำรวจขุดเจาะและแปรรูปแร่ อุตสาหกรรมการผลิต การคมนาคม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและที่พักอาศัย และโลจิสติกส์การค้า

ในจำนวนโครงการลงทุนระหว่างประเทศ 73 โครงการ เป็นโครงการลงทุนของต่างชาติในจีน จำนวน 50 โครงการ มูลค่าการลงทุนตามสัญญา 5,170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อสังเกต การลงนามสัญญาลงทุนระหว่างวิสาหกิจจีนกับวิสาหกิจ 9 ชาติจากอาเซียน มีจำนวน 23 โครงการ มูลค่าการลงทุนตามสัญญา 3,420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นร้อยละ 38.4 ของมูลค่าการลงทุนในโครงการลงทุนระหว่างประเทศ) เพิ่มขึ้นจากงานครั้งก่อนร้อยละ 30

รูปแบบการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงจาก อุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิม และการขุดเจาะแปรรูปสินแร่ หันไปสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว เทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตรสมัยใหม่ เภสัชกรรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่ง คือ เป้าหมายการลงทุนของวิสาหกิจจีนมีเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ การจัดงานครั้งก่อน ๆ โครงการลงทุนในต่างประเทศของวิสาหกิจจีนจะเน้น อาเซียน เป็นหลัก ทว่า งานในปีนี้ มีการเพิ่มโครงการลงทุนในประเทศอื่น ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

สำหรับโครงการลงทุนในประเทศ ภาคธุรกิจการผลิตเป็นตัวชูโรง มีจำนวน 50 โครงการ มูลค่าตามสัญญา 25,100 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.8 ของมูลค่าโครงการลงทุนในประเทศทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจภาคการบริการ จำนวน 30 โครงการ มูลค่า 29,100 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 43 ของโครงการลงทุนในประเทศทั้งหมด

ทั้งนี้ หากคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการแล้ว พบว่า ธุรกิจภาคการบริการมีมูลค่าลงทุนเฉลี่ยโครงการละเกือบ 1,000 ล้านหยวน ทิ้งห่างธุรกิจภาคการผลิตและภาคการแปรรูปที่มีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยต่อโครงการอยู่ที่ 520 ล้านหยวน และ 620 ล้านหยวน ตามลำดับ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน