นโยบายส่านซีชัด มุ่งเป้าหมายใหม่ในปี2014

31 Mar 2014
ส่านซีมุ่งเน้นการผลักดันนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ เน้นความเชื่อมโยงกับประเทศเอเชียกลางและตะวันตก. โดยอาศัยความสำคัญของซีอานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่งเป็นนโยบายของปธน. สีจิ้นผิง 
นอกจากนี้ มีการเร่งเปิดเส้นทางบินใหม่ ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมีการเปิดเส้นทางบินไปซีแอตเทิลเช่นกัน 
รายงานข่าวจากเวบไซด์ส่านซีเดลี่รายงานว่า รัฐบาลส่านซีประกาศแผนการดำเนินงานในปี 2014 โดยผลักดันให้ส่านซีกลายเป็นพื้นที่ในการขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และพื้นที่แกนนำในการฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม 
ปี 2013 
ส่านซีได้ประสบความสำเร็จในการจัดงานต่างๆมากมาย ดังต่อไปนี้
การจัดงานและดำเนินโครงการ:  การจัดงาน Euro-Asia Economic Forum , งานซีเชี่ยหุ้ย , งาน China Yangling Agricultural Hi-tech Fair, งานสัปดาห์ความร่วมมือส่านซี-กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า, และพิธีการลงนามโครงการ ”วิสาหกิจดังเข้าสู่ส่านซี” เป็นต้น 
ด้านคมนาคม: มีการสร้างรถไฟนานาชาติสาย Xi’an – Alma Ata , เส้นทางการบิน Xi’an -Helsinki และ Xi’an –Seattle
การลงทุน: สามารถดึงดูดโครงการต่างๆเข้ามาลงทุน อาทิ โครงการ Samsung Chip Packaging and Testing และสถาบันวิจัยข้อมูลอิเล็กโทรนิคของบริษัทซัมซุง ซึ่งสามารถดึงดูดวิสาหกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก 59 กิจการ มาลงทุนในนครซีอาน โครงการ Johnson & Johnson และ โครงการ Microsoft Innovation Center 
ตัวเลขมูลค่าการลงทุนในปี 2013
ในปี 2013 ส่านซีมีการลงทุนจากภายในประเทศจำนวน 418,900 ล้านหยวน การดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศกว่า 3,680 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 20.6 และร้อยละ 25.3 ตามลำดับ มูลค่าการนำเข้าส่งออกจำนวน 20,127 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ   เติบโตขึ้นร้อยละ 36 (อัตราการเติบโตเป็นอันดับ 2 ของทั้งประเทศ) โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 10,220 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เติบโตขึ้น ร้อยละ18.2 (อัตราการเติบโตเป็นอันดับ 8 ของทั้งประเทศ) มูลค่าการนำเข้า 9,900 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 61.1 ของทั้งประเทศ (อัตราการเติบโตเป็นอันดับ 1ของทั้งประเทศ)
ปี 2014 
ส่านซีจะมีการจัดงาน งานมหกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกของจีน: บนความร่วมมือเส้นทางสายไหม[1]  (1st  SILK ROAD INTERNATIONAL EXPO &18th INVESTMENT & TRADE FORUM BETWEEN CHINA WEST AND EAST) (หรือชื่อเดิมคือ งานซีเชี่ยหุ้ย) ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือระดับประเทศตามแนวทางนโยบายพัฒนาตะวันตก นอกจากนี้ส่านซีพยายามจะสนับสนุนให้ SCO Development Bank[2]  และ SCO Energy Club[3]  จัดตั้งที่นครซีอาน สนับสนุนการ ก่อสร้างสวนบูรณาการ Euro-Asia Economic Forum และ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติการเกษตรสมัยใหม่หยางหลิง เร่งการก่อสร้างเขตกงสุล รวมไปถึงความพยายามในการก่อสร้างเขตการค้าเสรีสำหรับประเทศในเอเชียกลาง ริเริ่มส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติ และโรงพยาบาล
บทส่งท้าย
นับได้ว่ามูลค่าเศรษฐกิจและการค้าของส่านซีมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เป้าหมายใหม่ของรัฐบาลส่านซี ได้แสดงให้เห็นว่าส่านซีกำลังมุ่งหน้าตามแนวทางของรัฐบาลกลาง ในการส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับคุณภาพสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชากร รวมไปถึงการผลักดันให้ส่านซีกลายเป็นพื้นที่ในการขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่รองรับอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก และพื้นที่หลักในการฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
[1] งานมหกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกของจีน: บนความร่วมมือบนเส้นทางสายไหม: หรือชื่อเดิมคือ งานซีเชี่ยหุ้ยครั้งที่ 18 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2557
[2] SCO Development Bank : จัดตั้งขึ้นในวันที่ 25 พ.ย. 2010 สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่า  เพื่อสร้างความ ร่วมมือทางด้านการเงินในกลุ่ม SCO (The Shanghai Cooperation Organization) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกคือ ประเทศจีน รัสเซีย คาซักสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิซสถาน อุซเบกิซสถาน
[3] SCO Energy Club: ความร่วมมือทางด้านพลังงานของกลุ่ม SCO ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 
ข้อมูลอ้างอิง
http://news.hsw.cn/system/2014/03/21/051885827.shtml

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน