นครหนานหนิงดัน “นิคมไฮเทค” เป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินลงทุน เน้นธุรกิจสมัยใหม่

22 Aug 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : นิคมไฮเทคหนานหนิงเร่งผลักดันการทำงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมในนิคมฯ ให้มีมูลค่าทะลุหลักแสนล้านหยวน

นิคมไฮเทคนครหนานหนิง (Nanning New & Hightech Industrial Development Zone, 南宁高新区) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนครหนานหนิง ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเป็นนิคมไฮเทคระดับประเทศเมื่อปี 2535 และเมื่อปีก่อน (ปี 56) ได้รับการจัดอันดับเป็นสุดยอดนิคมชั้นนำลำดับที่ 43 ของประเทศ

ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ก.ค. 57) นิคมแห่งนี้มีมูลค่ารวมการผลิตทั้งสิ้น 40,184 ล้านหยวน (ราว 2 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 (YoY) ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่ารวมการผลิตของอุตสหากรรมขนาดใหญ่ 39,920 ล้านหยวน (ราว 1.9 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9  (YoY)

บทบาทความสำคัญของนิคมฯ ที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของนครหนานหนิงรวมไปถึงเขตฯ กว่างซีจ้วง ทำให้ทางการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนานิคมดังกล่าว

ในการนี้ นิคมฯ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานและเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

หนึ่ง การส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจ(ชั้นนำ)ในนิคมฯ โดยมีเป้าหมายบ่มเพาะกลุ่มวิสาหกิจที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 1,000 และ 3,000 ล้านหยวน เช่น วิสาหกิจชั้นนำขนาดใหญ่อย่างบริษัท Foxconn (富士康) และกลุ่มบริษัท Foster (丰达电机集团)

และให้การสนับสุนบริษัท 4 แห่งที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช้การระดมทุนเพื่อกำลังการผลิต อาทิ  บริษัท Guangxi Royal Dairy (广西皇氏甲天下乳业股份有限公司) บริษัท Nanning Baling Technology Inc. (南宁八菱科技股份有限公司) บริษัท Guangxi Nanning Baiyang Food (广西南宁百洋食品有限公司) และบริษัท Yestar International Holdings Company Limited (巨星国际控股有限)

สอง การเร่งผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหลัก เพื่อพัฒนานิคมฯ ให้เป็นฐานการผลิตแบบครบวงจร

ก่อนหน้านี้ ทางนิคมฯ ได้เจรจาและชักชวนให้บริษัทผู้ผลิตหลายรายเข้ามาตั้งฐานการผลิตในนิคมฯ อาทิ การจัดตั้งฐานการผลิตรถยนต์โดยสารบางรุ่นของกลุ่มบริษัท GAC (广州汽车集团股份有限公司) การจัดตั้งศูนย์การผลิตรถยนต์สำเร็จรูปในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกลุ่มบริษัท North Vehicle Group (北方汽车集团) การเร่งผลักดันโครงการผลิตรถยนต์ของบริษัทTrumpchi Trumpchi high-end manufacturing Geely Automobile Group (吉利汽车控股有限公司)

สาม การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรรมการบริการ โดยเน้นสาขาธุรกิจสมัยใหม่ อาทิ การวิจัยและออกแบบ การสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม การพัฒนาระบบซอฟแวร์ การรับเหมาบริการ (Outsourcing) และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

สี่ การเร่งจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Logistic Center, 保税物流中心) และดึงดูดนักลงทุนเข้ามาจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมในนิคมแห่งนี้

ตามรายงาน ขณะนี้นิคมฯ กำลังเร่งผลักดันงานก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ฯ เฟสแรกบนเนื้อที่ 1,670 หมู่จีน (ราว 695 ไร่) และการก่อสร้างโกดังสินค้าขนาดมาตรฐาน เพื่อรองรับธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าโทรคมนาคมของหลายบริษัท เช่น บริษัท Nanning Lu Yue Sheng Electronics (南宁鲁粤盛电子有限公司) และบริษัท Shanghai Phicomm (上海斐讯数据通信技术有限公司)

นอกจากนี้ นิคมฯ กำลังดึงดูดให้วิสาหกิจเข้ามาจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมในนิคมแห่งนี้ เช่น บริษัท ZTE Corp. (中兴通讯股份有限公司) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคมสัญชาติจีน เป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสองของจีน

บริษัท Hon-Flex (厦门弘信电子科技有限公司) ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และบริการแบบครบวงจรจากเมืองเซี่ยเหมิน และกลุ่มบริษัท  AMER International Group (正威国际集团) ผู้นำอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กรายใหญ่จากเมืองเซินเจิ้น

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทรนด์การลงทุนในกว่างซี (จีนแผ่นดินใหญ่) ได้ให้ความสำคัญกับคำว่า สิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมการผลิตจะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

สำหรับการลงทุนในนิคมระดับชาตินั้น นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนค่อนข้างมาก อาทิ การลด/ยกเว้นภาษีเงินได้บางส่วน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เงินอุดหนุนชดเชย การลดค่าใช้จ่ายด้านระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ำประปา) เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน