นครหนานหนิงชูนโยบาย Inland Port ดึงดูดนักลงทุนกระเป๋าหนัก

25 Oct 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนนครหนานหนิง (Nanning Bonded Logistics Center, 南宁保税物流中心) กำลังกลายเป็นพื้นที่ทำเลทองในการลงทุนของวิสาหกิจชั้นนำ

ศูนย์โลจิสติกส์แห่งนี้ เป็นพื้นที่อารักขาของศุลกากร ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์ของเขตฯ กว่างซีจ้วง และเป็นท่าเรือบก (Inland Port) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ศูนย์โลจิสติกส์ฯ ได้รับการอนุมัติการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 29.29 เฮกตาร์ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านหยวน เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 ประกอบด้วย 4 เขต คือ 1. เขตรถบรรทุก 2. เขตบริการสำนักงาน 3. เขตตรวจสอบทางศุลกากร และ 4. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน

กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย การค้าสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน งานโลจิสติกส์ งานแปรรูปและบรรจุหีบห่อ การบริการด้านข้อมูลและการเงิน รวมถึงงานขนถ่ายและกระจายสินค้า

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าไปจัดตั้งกิจการภายในศูนย์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น สิทธิผ่อนผันการชำระภาษี สิทธิการขอคืนภาษี (สำหรับการแปรรูปเพื่อการส่งออก) และสิทธิการงด/ยกเว้นภาษี

นายจาง เฟิง (Zhang Feng, 张峰) รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารศูนย์โลจิสติกส์ฯ ให้ข้อมูลว่า ศูนย์แห่งนี้ได้รับนโยบาย ท่าเรือบก ระดับประเทศ ซึ่งช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ให้ทยอยเข้ามาจัดตั้งกิจการในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น Foxxcon, Uni-president Group และ Max Foitwear

จากข้อมูล พบว่า ปี 2554 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนเพิ่มจากปีก่อนหน้า (ปี 2553) มากถึง 12 เท่า (นับจากจำนวนใบขนสินค้าประเภทคลังสินค้าทัณฑ์) มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 4 เท่า และน้ำหนักสินค้าเพิ่มขึ้น 6 เท่า

ขณะที่ ปี 2555 มีจำนวนใบขนฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (ปี 2554) ร้อยละ 55.5 (5,735 ฉบับ) มูลค่าสินค้าในอารักขาศุลกากร 501 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่นของศูนย์โลจิสติกส์ฯ อีกอย่าง คือ ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain System) โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นโกดังรักษาอุณหภูมิความเย็น เพื่อรักษาความสดใหม่ของพืชผักผลไม้สดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ (อาเซียน)

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า (จากประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ) ถึงแม้ว่าปัจจุบันสินค้าจำพวกผลไม้สดส่วนใหญ่ที่เก็บรักษาในโกดังเย็นภายในศูนย์โลจิสติกส์แห่งนี้จะเป็นผลไม้ท้องถิ่นและผลไม้ที่มาจากพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ เช่น แอปเปิ้ล สาลี่ ลูกพลับ ฯลฯ

ทว่า ในอนาคต เมื่อศูนย์ฯ แห่งนี้ได้รับการเป็นที่รู้จักและถูกใช้ประโยชน์มากขึ้นแล้ว คาดหมายว่าศูนย์ดังกล่าวจะทวีบทบาทความสำคัญในการเป็น แหล่งกระจายผลไม้สดจากอาเซียน (ลดการพึ่งพาโกดังเย็นในนครกว่างโจว) และช่วยเสริมบทบาทให้นครหนานหนิงเป็นศูนย์กระจายสินค้าแช่เย็น ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และจีนตอนใต้ได้ไม่น้อย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน