นครฉางชุน เร่งสร้างฐานโลจิสติกส์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใหญ่สุดของจีน

11 Jun 2013

เมื่อ 2- 3 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลนครฉางชุน มณฑลจี๋หลินได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรจักรกลแห่งจีน เพื่อพัฒนาเขตนิคมวิทยาศาสตร์โจจิสติกส์จงจี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลอื่น ๆ ตลอดจนเป็นฐานโลจิสติกส์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของจีน

เขตนิคมวิทยาศาสตร์โจจิสติกส์จงจี อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจลู่หยวนของนครฉางชุน มีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 1,500 หมู่ (ประมาณ 624 ไร่) ตั้งแต่ปี 2550 ที่เปิดเขตนิคมฯ อย่างเป็นทางการเป็นต้นมา มีบริษัทจำนวน 150 แห่งเข้าไปตั้งสำนักงานที่เขตนิคมฯ แล้ว ทั้งนี้ นอกจากนิคมฯ จะมีพื้นที่สำหรับเป็นหน้าร้านและตึกทำงานจำนวนพอเพียงให้เช่าแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีคลังเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ 2.6 หมื่นตารางเมตร สามารถให้บริการ “One Stop Service” แก่ผู้ประกอบการได้ ดังนั้น ในเดือนธันวาคม ปี 2555 เขตนิคมวิทยาศาสตร์โลจิสติกส์จงจีได้รับการยกย่องเป็นฐานนำร่องโลจิสติกส์ของจีน

ปัจจุบัน เขตนิคมฯ เป็นเขตนิคมโลจิสติกส์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของจีน สามารถให้บริการด้านโลจิสกิตส์แก่ผู้ประกอบการที่ทำการค้าขายจักรกลการเกษตรทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งมีข้อมูลการค้าที่ทันสมัยและการอบรมให้ความรู้ด้านระบบการใช้งานในเขตนิคมฯ อีกด้วย

ในอนาคตข้างหน้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรจักรกลแห่งจีนจะทุ่มกำลังในการก่อสร้างเขตนิคมฯ นี้ต่อไป พยายามพัฒนาเขตนิคมฯ เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบทันสมัยที่มีเครือข่ายการค้าทั่วถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ตลอดจนขยายขอบเขตเครือข่ายให้ทั่วถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน