นครกว่างโจวกับ “ปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร”

16 Nov 2015

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยด้านอาหารมาโดยตลอด โดยปี 2556 จีนได้ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารกว่า 5,000 รายการ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายมาตรการ ข้อบังคับรวมถึงบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของจีนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก

ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานของนครกว่างโจวได้ตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหารหลายประเภท เช่น ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่และเนื้อหมู รวมถึงการตรวจพบมลพิษและโลหะหนักในพื้นที่เกษตรกรรมของนครกว่างโจว ซึ่งทำลายความเชื่อมั่นด้านอุตสาหกรรมอาหารของนครกว่างโจวเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ผู้บริโภคอีกครั้ง

เมื่อเดือน กรกฎาคม 2558 รัฐบาลกว่างโจวได้รับภารกิจจากรัฐบาลกลางให้ดำเนิน “โครงการสาธิตเมืองแห่งอาหารปลอดภัยแห่งชาติ” เพื่อเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารของจีนและนครกว่างโจว และเมื่อเดือ กันยายน 2558 จึงได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการประจำ รัฐบาลกว่างโจว สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารนครกว่างโจวและสำนักงานตรวจสอบอาหารและยานครกว่างโจว ต่อมาได้แถลงนโยบายเพื่อตอบสนองโครงการดังกล่าว โดยมีแผนที่จะปรับปรุงระบบการจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารของนครกว่างโจวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งโครงการที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยของอาหารจำนวน 15 โครงการหลัก 34 โครงการย่อย อีกทั้งยังประกาศให้ปี 2559 ให้เป็น “ปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร” ของนครกว่างโจวอีกด้วย

แนวทางการดำเนินโครงการปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารของนครกว่างโจวมี 3 ประการคือ 1) สร้างเสริมภาพลักษณ์และรักษาสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารให้มีเสถียรภาพ โดยให้กำหนดเกณฑ์ “ความปลอดภัยสูง” ให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และ “ความปลอดภัยต่ำ” แก่ผู้ประกอบการณ์ที่เคยมีปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร 2) ดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และ 3) ปรับปรุงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร มุ่งให้ประชาชนมีความพึงพอใจกับไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ภารกิจหลักในการดำเนินโครงการได้แก่ 1) สร้างระบบตรวจสอบด้านอาหารให้มีความโดดเด่น

2) คิดค้นเทคโนโลยีและใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนระบบต่าง ๆ  3) ปรับปรุงกฎระเบียบด้านอาหารให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น4) ส่งเสริมการทำงานด้านการตรวจสอบอาหารให้มีประสิทธิภาพ 5) ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจสอบการทำงานของผู้ประกอบการด้านอาหาร แหล่งที่มาของผลิตผลทางการเกษตรและการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร 6) สนับสนุนโครงการ “ครัวแสงอาทิตย์”[1]

โดยรัฐบาลกว่างโจวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวังว่าแนวทางการทำงานและภารกิจต่าง ๆ ที่จะดำเนินในปีหน้าต่อปีต่อ ๆ ไปนั้นจะช่วยสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบและเทคโนโลยีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร รวมไปถึงการลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภค ซึ่งระบบตรวจสอบอาหารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าที่ผลิตในนครกว่างโจวอีกด้วย

หากผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะนำเข้าสินค้าด้านอาหารเข้ามาในนครกว่างโจว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารได้ที่ State Administration for Industry and Commerce (SAIC) ที่เว็บไซต์ www.saic.gov.cn  และสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศจีน (AQSIQ) ที่เว็บไซต์ www.aqsiq.gov.cn


[1] โครงการครัวแสงอาทิตย์ “หยางกวางฉูฝาง” เป็นหนึ่งในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้ร้านอาหารหรือภัตตาคารต่าง ๆ ทำครัวแบบเปิดหรือติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องครัว เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นวิธีปรุง รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร 

การบริโภคความปลอดภัยด้านอาหารสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและยาอาหารกวางตุ้ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน