ธุรกิจเหมืองแร่กว่างซี “ก้าวออกไป” ตลาดอาเซียนเป็นเป้าหมายหลัก

28 May 2013

หนังสือพิมพ์ China Economic Times : วิสาหกิจแร่ของกว่างซีดำเนินนโยบาย ก้าวออกไป เพื่อสำรวจและขุดเจาะแร่ใน 14 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้ มีประเทศสมาชิก อาเซียน เป็นจุดหมายสำคัญ

การที่เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่โลหะนอกกลุ่มเหล็ก  (Non-ferrous metal) อาทิ แมงกานีส อลูมิเนียม ดีบุก สตีทไทด์ ฯลฯ ส่งผลให้อุตสาหกรรมแร่โลหะนอกกลุ่มเหล็กเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเสาหลักของกว่างซีที่สร้างมูลค่าการผลิตได้มากกว่าปีละแสนล้านหยวน

ปัจจุบัน ธุรกิจแร่ของกว่างซีไม่เพียงลงทุนเฉพาะในพื้นที่กว่างซีเท่านั้น แต่ยังมีความพร้อมที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ

ข้อมูลจากฟอร์รั่มความร่วมมือธุรกิจแร่จีน-อาเซียน ปี 56 (China-ASEAN Mining Cooperation Forum and Exhibition, 中国东盟矿业合作论坛暨推介展示会) พบว่า นับตั้แต่ต้นปีนี้ วิสาหกิจแร่ของกว่างซีออกไปลงทุนใน อาเซียน มากที่สุดในประเทศ จำนวน 22 ราย มีโครงการลงทุนจำนวนมากกว่า 50 โครงการ (จากทั้งหมด 76 โครงการ)

โครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศพม่า กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ครอบคลุมแร่หลายชนิด อาทิ ทองคำ ทองแดง เหล็ก แมงกานีส ดีบุก ถ่านหิน บอกไซด์ (Bauxite) และโครเมียม เป็นต้น

กว่างซียังคงวางเป้าหมายสนับสนุนวิสาหกิจในการดำเนินยุทธศาสตร์ ก้าวออกไป โดยอาศัยจุดแข็งด้านการพัฒนาธุรกิจเหมืองแร่และการบริการด้านเทคโนโลยีการสำรวจแร่ เพื่อบุกเบิกความร่วมมือกับอาเซียน

BIC เห็นว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีน ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเชิงทรัพยากรพุ่งสูงขึ้น จนกระทั่งแหล่งทรัพยากรในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ จึงจำเป็นต้องออกไปแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ ก้าวออกไป ของประเทศ

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ แนวโน้มการออกไปลงทุนในต่างประเทศของจีน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการผลิตสินค้าเชิงทรัพยากร (แร่ มันสำปะหลัง อ้อย) พบว่า เริ่มกระจายตัวสู่ประเทศต่างๆ ทั่้วโลก และส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการผลิตและส่งกลับมายังประเทศจีน  ด้วยเหตุผลประการสำคัญ คือ ต้นทุนการผลิต และเป็นสร้างความได้เปรียบให้กับตนเองจากการลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งหรือคู่ค้าเพียงรายเดียว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน