ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกยิ้ม กว่างซีเตรียมใช้ระบบ “ตรวจปล่อยสินค้านอกด่าน” หวังลดเวลาและค่าใช้จ่าย

24 May 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิงและสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (CIQ) ร่วมมือจัดตั้งระบบ ตรวจปล่อย(นอกด่าน) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจนำเข้าส่งออก และยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

ขั้นตอนปฏิบัติเดิม หลังจากสินค้านำเข้าส่งออกผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองการตรวจสอบและกักกันโรคที่ออกโดยสำนักงาน CIQ จึงจะสามารถดำเนินการนำเข้าส่งออกได้ ข้อเสีย คือ ต้องสิ้นเปลืองเวลาและสถานที่พักเก็บสินค้าบริเวณด่าน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการนำเข้าส่งออก และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก หน่วยงานภาครัฐของกว่างซีจึงได้จัดตั้งระบบ ตรวจปล่อย(นอกด่าน) ขึ้น

ระบบ ตรวจปล่อย(นอกด่าน) คือ รูปแบบการตรวจปล่อยที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงที่สำนักงาน CIQ ดำเนินการต่อสินค้านำเข้าส่งออกที่มีเงื่อนไขคุณสมบัติพร้อมตามที่สำนักงานฯ กำหนด แบ่งเป็น…

หนึ่ง ระบบ ตรวจปล่อยขาเข้า หมายถึง สำนักงาน CIQ ณ ด่านนำเข้าจะปล่อยให้สินค้านำเข้าผ่านไปยังสถานที่ปลายทาง โดยขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจะมีสำนักงาน CIQ ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการแทน

สอง ระบบ ตรวจปล่อยขาออก หมายถึง สำนักงาน CIQ ณ ด่านส่งออกจะปล่อยให้สินค้าส่งออกโดยอาศัย ใบรับรอบการตรวจสอบและกักกันโรค ณ แหล่งผลิต เป็นใบเบิกทางสำหรับการดำเนินพิธีการส่งออก

ประโยชน์ 2 ประการที่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกจะได้รับ คือ (1) ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดตู้ตรวจ และสินค้าค้างท่ารอตรวจ (2) ประหยัดเวลาในการดำเนินพิธีการนำเข้าส่งออก อีกทั้งขนถ่ายตู้สินค้าขึ้น/ลงเรือก็มีความแน่นอนมากขึ้น (สินค้าแต่ละล็อตใช้เวลาผ่านพิธีการศุลกากรเร็วขึ้น 1-2 วัน)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน