ธนาคารรัฐท้องถิ่นกว่างซีเร่งพัฒนาธุรกรรมการเงินต่างประเทศ

26 Feb 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง :  ธนาคารอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Beibu Gulf Bank, 广西北部湾银行) พร้อมผลักดันความร่วมมือทางการเงินระหว่างกว่างซีกับอาเซียน โดยอาศัยโอกาสจากนโยบายการจัดตั้งเขตนำร่องการปฏิรูปภาคการเงิน(ตามแนวชายแดน)มณฑลยูนนานและเขตฯ กว่างซีจ้วง

เขตนำร่องฯ  เป็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศในการบริการประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นกลไกกระตุ้นความร่วมมือและเปิดสู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพระหว่างจีนกับอาเซียน และเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ และเป็นตัวผลักดันให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินข้ามพรมแดนของกว่างซีบรรลุความจริง

ธนาคารอ่าวเป่ยปู้กว่างซีเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์จีนที่มีการพัฒนาธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการให้แก่ธนาคารพาณิชย์และลูกค้าจีนและอาเซียนที่มีการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อาทิ การชำระบัญชีสกุลเงินหยวนกับอาเซียน การชำระบัญชีระหว่างธนาคาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 54 ธนาคารฯ ได้เปิดบริการ ศูนย์บริการธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศจีน-อาเซียน และในปีเดียวกันนี้ ได้เปิดเคาท์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยตรงระหว่างเงินหยวนกับเงินดอง(เวียดนาม) รวมทั้งเปิดให้บริการธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราและชำระบัญชีกับเวียดนาม

ขณะนี้ ธนาคารอ่าวเป่ยปู้กว่างซีได้เปิดให้บริการระบบการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสากล SWIFT หรือ Society for World wide Interbank Financial Telecommunication ซึ่งสามารถจัดการระบบธุรกรรมการเงินทั้งในและนอกประเทศได้โดยตรง  (มีธนาคารตัวแทนทั้งในและต่างประเทศแล้ว 142 ราย)

นอกจากนี้ มีการพัฒนาบริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเน้นเขตเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหัวใจสำคัญ และสามารถครอบคลุมเครือข่ายธนาคารที่มีความร่วมมือทั่วโลก

อาทิ ธุรกรรมการฝากเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ ธุรกรรมตราสารเครดิต (L/C) ธุรกรรมการเรียกเก็บโดยไม่ใช้เอกสารทางการค้า (Clean Collection) ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ ธุรกรรมตั๋วแลกเงิน ธุรกรรมเอกสารค้ำประกัน (Bank Guarantee) ธุรกรรมสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Financing) ธุรกรรมตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Business Information Survey) ธุรกรรมการโอนเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

กอปรกับเมื่อวันที่ 1 ม.ค.57 ที่ผ่านมา ทางการกว่างซีได้ประกาศ ข้อคิดเห็นว่าด้วยการสร้างเขตทดลองการปฏิรูปภาคการเงินตามแนวชายแดน

ภายใต้บริบทข้างต้น เจ้าหน้าที่ธนาคารอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ให้ข้อมูลว่า ทางธนาคารฯ กำลังเร่งกำหนดนโยบาย เพื่อกระชับความร่วมมือกับสถาบันการเงินในประเทศสมาชิกอาเซียน (อาทิ ด้านธุรกรรมการชำระบัญชีระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน การพัฒนาจุดทดลองสินเชื่อเงินหยวนแบบทวิภาคี) และแสวงหาแนวทางนำร่องการพัฒนาภาคการเงิน (อาทิ ตามแนวชายแดน การเงินระหว่างประเทศ และการเงินท้องถิ่น)

จากสถิติของธนาคารเป่ยปู้วาน พบว่า ปัจจุบันมี 11 สาขา  66  เครือข่ายการรับส่งข้อมูลทางการเงินออนไลน์ 

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธนาคารอ่าวเป่ยปู้กว่างซี เป็นธนาคารรัฐท้องถิ่นที่มีสาขากระจายอยู่ตามเมืองสำคัญทั่วเขตฯ กว่างซีจ้วง (โดยเฉพาะเมืองในกรอบเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี) และเริ่มมีการขยายธุรกิจไปยังหัวเมืองสำคัญในประเทศ (กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองเซินเจิ้น) รวมถึงในประเทศสมาชิกอาเซียน (เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์)

ปัจจุบัน ธนาคารอ่าวเป่ยปู้กว่างซี มีจำนวน 11 สาขา รวม 66 จุดบริการ

ข้อมูล ณ สิ้นปี 56 ธนาคารฯ มียอดคงเหลือเงินฝากรายวันประเภทต่าง ๆ 60,276 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากต้นปี 13,606 ล้านหยวน (ขยายตัวร้อยละ 29.15)  ขณะที่ยอดคงเหลือสินเชื่อประเภทต่าง ๆ มี 36,977 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีช่วงเดียวกันของก่อน (ปี 55)  5,303 ล้านหยวน

รายได้สุทธิหลังหักดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว 3,960 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 10.96 (YoY) และยอดคงเหลือเงินสำรองหนี้ประเภทต่าง ๆ (Provision) 3,425 ล้านหยวน สัดส่วนการกันสำรองหนี้เสีย (Provision Coverage Ratio: PCR) อยู่ที่ 264.31 เปอร์เซนต์

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีดันหยวนค้าเสรี ชูนโยบาย เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน (10 ม.ค. 2557)

รัฐบาลกลางชู กว่างซี ยูนนานเป็นพื้นที่นำร่องการปฏิรูปภาคการเงินตามแนวชายแดน (06 ธ.ค. 2556)

กว่างซีดันเต็มที่….ธุรกรรมการเงินกับอาเซียน (09 ก.ย. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน