ท่าเรือฝางเฉิงก่างผลัก Single Stop Inspection หนุนนำเข้า ‘ผลไม้’ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ

23 May 2016

สำนักข่าวจีน : สำนักงาน CIQ เมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซีกำลังเร่งผลักดันความร่วมมือด้านการตรวจสอบและกักกันโรคกับชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า สินค้าเกษตรจากอาเซียน โดยเฉพาะผลไม้และธัญพืช

ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง เป็น 1 ใน 3 ท่าเรือขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย)ปัจจุบัน มีบริการเส้นทางเรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือสำคัญทั่วโลก รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของไทยด้วย

เมื่อ ต.ค.2557 สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) ได้อนุมัติให้ท่าเรือแห่งนี้เป็น ด่านนำเข้าธัญพืช(บัญชีชุดแรก) ของประเทศจีน พร้อมกับท่าเรือเมืองชินโจว และท่าเรือแม่น้ำเมืองอู๋โจวของกว่างซี

ต่อมาเมื่อ เม.ย.2558 สำนักงาน AQSIQ ได้อนุมัติให้ท่าเรือแห่งนี้เป็น ด่านนำเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการ ทำให้ท่าเรือแห่งนี้เป็น ช่องทางใหม่ สำหรับผลไม้ที่จะเข้าสู่ตลาดจีน โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนของไทย

นายเซี่ย ถิงเหอ (XieTinghe,谢廷合) ผอ.สำนักงาน CIQ เมืองฝางเฉิงก่าง ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจกรองแบบเร่งด่วน (Rapid Test) ที่ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เพื่อเสริมประสิทธิภาพงานตรวจสอบและกักกันโรคในสินค้าเกษตรให้มีความรวดเร็ว

สำนักงานฯ กำลังผลักดันมาตรการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านงานพิธีการศุลกากรและงานตรวจสอบกักกันโรค เช่น ระบบงานศุลกากรไร้เอกสาร (Paperless)และระบบงานตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) เพื่อลดขั้นตอนและร่นเวลาการปฏิบัติพิธีการศุลกากร รวมถึงช่วยประหยัดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมาก

ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่าง กว่างซีกำลังพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการตรวจสอบล่วงหน้าสำหรับสินค้านำเข้าของอาเซียน กล่าวคือ สวนผลไม้ในต่างประเทศที่มีเงื่อนไขคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดและได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานด้านการตรวจสอบและกักกันโรคของจีนแล้ว ผลไม้จากสวนดังกล่าวสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างรวดเร็ว

นายเซี่ยฯ ผอ.สำนักงาน CIQ เมืองฝางเฉิงก่าง กล่าวว่า กลไกดังล่าวเป็นการสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยโดยการควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นทาง เป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวสวนผลไม้และผู้ค้าผลไม้ และช่วยให้ผลไม้สดใหม่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างรวดเร็ว

ท่าเรือฝางเฉิงก่างผลไม้Single Stop InspectionSSI

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน