ทำความรู้จักกับ“ตลาดการค้าชายแดน”ในกว่างซีที่ใหญ่ที่สุดของจีน

19 Dec 2017

      “ตลาดการค้าชายแดนหลงปัง”ในอำเภอจิ้งซีของกว่างซีเป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมที่สุด และมีระบบพิธีการศุลกากรที่ทันสมัยที่สุดในจีน

      จิ้งซี (Jingxi City/靖西市)เป็นอำเภอระดับเมือง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองไป่เซ่อ (Baise City/百色市) เป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งในกว่างซี มีเส้นแนวชายแดน 152.5 กิโลเมตร อยู่ติดกับจังหวัด Cao Bang ของเวียดนาม มีด่านสากล 1 แห่ง คือ ด่านหลงปัง

      ข้อมูลทั่วไป มีดังนี้

  •   เขตตลาดการค้าข้ามแดนหลงปัง (Longbang Cross-border Trade Zone/龙邦边民互市贸易区)คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ
  •   มีพื้นที่ 31.25 ไร่ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ 23ตุลาคม 2560
  •   ตั้งอยู่บริเวณด่านหลงปัง (Longbang Border/龙邦口岸) ในอำเภอระดับเมืองจิ้งซี (Jingxi City/靖西市)ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองไป่เซ่อ (Baise City/百色市) เขตฯ กว่างซีจ้วง
  •   มีช่องทางวิ่งสำหรับรถขนสินค้า 10 ช่อง มีหน้าร้าน (ด้านหน้าเป็นหน้าร้าน ด้านหลังเป็นโกดัง) 31 ร้าน มีพื้นที่สำหรับให้รถบรรทุกเข้าจอดขนถ่ายสินค้า โกดังเย็นพื้นที่ตรวจและกักกันโรค ลานตรวจสอบสินค้าของศุลกากร และศูนย์ชำระบัญชีการค้าในและต่างประเทศ
  •   เป็นโครงการเฟสแรกของศูนย์ธุรกิจและโลจิสติกส์นานาชาติว่านหลง (Guangxi Full Rich International Trade and Logistics Center/广西万生隆国际商贸物流中心) ภายใต้กรอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามแดนจีน(หลงปัง)-เวียดนาม (Tra Linh)
  •   มีเอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการ โดยฝั่งจีน คือ บริษัท Full Rich หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า “ว่านหลง” (Guangxi Jingxi Full Rich Investment Co.,Ltd./广西靖西万隆投资有限公司)
  •   ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน 20 กิโลเมตร จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีสำหรับนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 หยวนต่อวัน (ที่มาของ “กองทัพมด” ในการค้าชายแดน)

      ศูนย์ธุรกิจและโลจิสติกส์นานาชาติว่านหลง ถือเป็น Key Project(ฝั่งจีน)ของโครงการพัฒนา “เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามแดนจีน(หลงปัง)–เวียดนาม(Tra Linh)” ระหว่างรัฐบาลสองประเทศ ใช้เงินลงทุนราว 3,000 ล้านหยวน

      ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน คือ (1) เขตตลาดการค้าสำหรับชาวชายแดน (2) เขตบริการการค้าระหว่างประเทศ (3) เขตการขนส่งระหว่างประเทศแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (4) เขตแปรรูปสินค้าทัณฑ์บน (5) เขตการค้าเสรีอาเซียน และ (6) เขตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศอาเซียน

      นายหยาง ว่านเซิง (Yang Wansheng/杨万生) ประธานบริษัท Guangxi Jingxi Full Rich Investment ให้ข้อมูลว่า งานก่อสร้าง“เขตบริการการค้าระหว่างประเทศ”มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคสำหรับการค้าชายแดนจีน-อาเซียนในเขตดังกล่าวพร้อมเปิดดำเนินการในเร็ว ๆ นี้

      นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการเร่งงานก่อสร้างอาคารใน “เขตแปรรูปสินค้าทัณฑ์บน” โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2561 เพื่อรองรับการค้าแปรรูประหว่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่

      ฝั่งเวียดนาม มีการกำหนดพื้นที่ 44.56 ตร.กม. เพื่อจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยโครงการเฟสแรกอยู่ในบริเวณพื้นที่ด่าน Tra Linh ประกอบด้วยเขตตรวจสอบร่วม (joint inspection) เขตโกดังสินค้า ศูนย์การค้าและการแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยจะเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อกับโซนต่าง ๆ ของด่านหลงปัง

      นอกจากนี้ บริษัท Guangxi Jingxi Full Rich Investment ได้จับมือกับฝ่ายเวียดนามก่อสร้างลานพักสินค้าบริเวณด่าน Tra Linh เพื่อใช้เป็นสถานีพักสินค้าเวียดนามที่จะส่งมายังจีน โดยผู้ส่งออกสามารถยื่นสำแดงเอกสาร และนัดหมายการตรวจสอบและกักกันโรคแบบล่วงหน้าได้ด้วย ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการดำเนินพิธีการศุลกากรให้สั้นลงได้อย่างมาก

      BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความโด่ดเด่นทางกายภาพของเขตฯ กว่างซีจ้วงที่มีพรมแดนทางบกติดกับประเทศเวียดนามระยะทางกว่า 1,020 กิโลเมตร (เมืองไป่เซ่อ เมืองฉงจั่ว และเมืองฝางเฉิงก่าง) ทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกว่างซีกับเวียดนามมีความใกล้ชิดอย่างมาก

      บริเวณชายแดนสองฝ่ายมีการจัดตั้งด่านการค้าประเภทต่าง ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งด่านสากล ด่านการค้าชายแดน และจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จากข้อมูลพบว่า การค้าระหว่างกว่างซีกับเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมการค้าต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรูปแบบของการค้าชายแดน (ปี 2559 การค้าผ่านตลาดการค้าชายแดนของกว่างซีมีมูลค่า 6.6 หมื่นล้านหยวน เติบโต 86% คิดเป็นสัดส่วน 70% ของมูลค่าการค้าผ่านตลาดการค้าชายแดนทั้งหมดของจีน)

      นอกเหนือจากเขตตลาดการค้าสำหรับชาวชายแดนหลงปังแล้ว เขตตลาดการค้าสำหรับชายชาวแดนตงซิงในอำเภอระดับเมืองตงซิง (ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองฝางเฉิงก่าง) เป็นอีกหนึ่งเขตตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่มีความคึกคักและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวงวดธุรกิจ และมีความโดดเด่นในเรื่องการชำระบัญชีการค้าโดยตรงด้วยสกุลเงินหยวนกับดอง (ไม่ต้องผ่านสกุลเงินกลางอย่างดอลลาร์สหรัฐ)

จัดทำโดย :     นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา
:   เว็บไซต์www.gx.chinanews.com (中新社) วันที่ 11 ธันวาคม 2560 

                 เว็บไซต์http://europe.chinadaily.com.cn วันที่ 24 ตุลาคม 2560    

                 เว็บไซต์http://news.163.com (网易新闻) วันที่ 23 ตุลาคม 2560

ค้าชายแดนเวียดนามหลงปังกว่างซี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน