ทางการหนานหนิงลงดาบโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงก่อมลพิษ ขีดเส้นตาย พ.ศ. 2560

25 Jul 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เทศบาลนครนครหนานหนิงประกาศจัดโซนนิ่งห้ามจำหน่ายและใช้เชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษสูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในชั้นบรรยากาศ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประกาศฯ กำหนดคำจำกัดความของ เชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษสูง ว่าหมายถึง เชื้อเพลิงและวัตถุสิ่งของที่ให้พลังงาน ซึ่งไม่ได้ใช้สำหรับยานยนต์ อาทิ

ถ่านหิน ถ่านหินผสมน้ำ (Coal-Water) กากถ่านหิน (Coal gangue) ผงถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิงจำพวกน้ำมันชนิดหนักและน้ำมันเตา

วัตถุเหลือทิ้งที่สามารถติดไฟได้ทุกชนิดและวัตถุตามธรรมชาติที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน ฟาง ขี้เลื่อย เปลือกข้าว กากอ้อย)

ก้อนถ่านหิน (Briquette) ที่มีซัลเฟอร์สูงกว่าร้อยละ 0.3 น้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าดที่มีซัลเฟอร์สูงกว่าร้อยละ 0.5 และมีฝุ่นละอองมากกว่าร้อยละ 0.01

ก๊าซปรุงแต่ง (Artificial gas) มีซัลเฟอร์เกิน 30 มก./ลบ.ม. และมีฝุ่นละอองสูงกว่า 20 มก./ลบ.ม. รวมถึงเชื้อเพลิงก่อมลพิษสูงประเภทอื่นที่กฎหมายกำหนด

พื้นที่ห้ามจำหน่ายและใช้เชื้อเพลิงก่อมลภาวะในนครหนานหนิง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) เขตควบคุมพิเศษครอบคลุมพื้นที่ในถนนวงแหวนเป็นหลักและนอกถนนวงแหวนในรัศมี 1,000 เมตร พื้นที่เลียบเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและทางหลวงพิเศษในรัศมี 1,000 เมตร และพื้นที่บริเวณทางหลวงวงแหวนพิเศษรอบเมือง

(2) เขตควบคุมทั่วไป หมายถึงพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเขตควบคุมพิเศษ เช่น พื้นที่บริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนครหนานหนิง (Nanning Economic and Technology Development Area, 南宁经济技术开发区) และเขตนิคมอุตสาหกรรมหมิงหยาง (Mingyang Industrial Zone, 明阳工业园区)

ในประกาศระบุห้ามจำหน่ายเชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษสูงในบริเวณดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2560 ห้ามสร้างหรือขยายอุปกรณ์เผาไหม้ (หม้อน้ำ เตาเผาที่ใช้ในอุตสาหกรรม) เพิ่มใหม่

สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์เผาไหม้อยู่แล้วนั้น ห้ามเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษสูง และจะต้องรื้อถอนหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะต้องถูกคำสั่งรื้อถอนหรือกระทำการยึดทรัพย์ตามกฎหมาย

การปรับปรุงเทคโนโลยีของอุปกรณ์เผาไม้ จะต้องเป็นไปเงื่อนไขมาตรฐานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย รวมทั้งจะต้องแจ้งประกาศ รวมทั้งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและลงบันทึกการดัดแปลงการใช้งานอุปกรณ์เผาไหม้แล้วจึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้

ผู้ที่ประสงค์ดำเนินการรื้อถอนหรือดัดแปลงอุปกรณ์เผาไหม้มาใช้พลังงานสะอาด จะต้องเตรียมมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศกำหนดไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ เทศบาลนครหนานหนิงสร้างกลไกการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถดำเนินการรื้อถอนหรือดัดแปลงอุปกรณ์เผาไหม้มาใช้พลังงานสะอาดได้แล้วเสร็จก่อนกำหนด และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ LPG พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

BIC ขอให้ข้อมูลว่า สิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่นักลงทุนไทยต้องให้สนใจเป็นพิเศษในการเข้าไปลงทุนในกว่างซี (รวมถึงประเทศจีน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Go Green ของรัฐบาลกลาง โดยให้ความสำคัญกับการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษา สภาพความเหมาะสมหรือความได้เปรียบ ในพื้นที่ลงทุน (ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองแต่ละมณฑล) เช่น กว่างซีมีความโดดเด่นด้านการเกษตร ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการเข้ามาลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและปศุสัตว์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน