ถอดรหัสความสำเร็จเศรษฐกิจดิจิทัลของกุ้ยโจว โตสูงสุดในจีนต่อเนื่อง 5 ปีติด

4 Nov 2020

ตามข้อมูลใน “สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจีน” ของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจีน (China Academy of Information and Communications Technology) ระบุว่า ในปี 2562 มณฑลกุ้ยโจวมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลร้อยละ 22.1 สูงเป็นอันดับหนึ่งของจีนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ความสำเร็จข้างต้นของมณฑลกุ้ยโจวเป็นผลมาจากการดำเนินการส่งเสริมให้บูรณาการระบบบิ๊กดาต้าเข้ากับภาคเศรษฐกิจจริงของมณฑล ซึ่งที่ผ่านมา มีธุรกิจดั้งเดิมในมณฑลจำนวนมากที่ได้พัฒนาเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล โดยจากข้อมูลสถิติ พบว่า นับแต่มณฑลกุ้ยโจวเริ่มดำเนินแผนงานดังกล่าวเมื่อปี 2559 จนถึงขณะนี้ มณฑลมีโครงการนำร่องในด้านนี้จำนวน 204 โครงการ โครงการตัวอย่างจำนวน 2,197 โครงการ และช่วยเหลือธุรกิจ 3,905 รายให้บูรณาการเข้ากับระบบบิ๊กดาต้า ที่สำคัญ กุ้ยโจวยังเร่งขยายหน่วยบริการด้านบิ๊กดาต้าของมณฑลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดึงดูดบริษัทด้านบิ๊กดาต้ากว่า 228 ราย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (solutions) และผลิตภัณฑ์คลาวด์รวมกว่า 815 รายการ

สำหรับตัวอย่างธุรกิจดั้งเดิมในมณฑลกุ้ยโจวที่สามารถบูรณาการเข้ากับระบบบิ๊กดาต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตพริกน้ำมันตรา “เหล่ากานมา” (Laoganma) ที่จัดตั้งแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในผลประกอบการของบริษัทเฉลี่ยร้อยละ 11.8 ต่อปี ที่สำคัญ ในสถานการณ์โรคระบาด บริษัทยังใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อดำเนินการตัดสินใจปรับตัวด้านการผลิตและโครงสร้างการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาบิ๊กดาต้ามณฑลกุ้ยโจวคาดหมายว่า เมื่อสถานการณ์โรคระบาดสิ้นสุดลง เศรษฐกิจดิจิทัลจะสร้างโอกาสใหม่เป็นจำนวนมากให้แก่มณฑล โดยจะช่วยยกระดับธุรกิจดั้งเดิมในกุ้ยโจว ตลอดจนปรับเปลี่ยนข้อเสียเปรียบของมณฑลให้เป็นข้อได้เปรียบเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2020-10/29/c_558332.htm

จีน กุ้ยโจว เศรษฐกิจดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน