ต้องการเปิดร้านอาหารไทยในจีนจะเริ่มต้นได้อย่างไรบ้าง

22 Apr 2014

การจัดตั้งร้านอาหารไทยในจีนมีขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้

 1. ตรวจสอบชื่อของบริษัทที่จะขอจดทะเบียนที่สำนักงานบริหารกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (工商行政管理局) กรอกแบบฟอร์ม ใบอนุมัติชื่อบริษัทล่วงหน้า
 2. ขอใบอนุมัติจัดตั้งบริษัททุนต่างชาติ ที่สำนักงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ (对外贸易经济合作局)
 3. ขอใบตรวจสอบการดับเพลิง ที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัย (消防局)
 4. ขอใบอนุญาตด้านสุขอนามัย ที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (卫生局)
 5. ขอใบอนุมัติความปลอดภัยของอาหาร ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (食品药品监督管理局)
 6. ขอใบอนุมัติการบำบัดน้ำเสีย ที่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (环保局)
 7. ขอใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่สำนักงานบริหารกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (工商行政管理局)
 8. ขอใบรับรองรหัสองค์กร ที่สำนักงานตรวจสอบคุณภาพและเทคนิค (质量技术监督局)
 9. ขอใบจดทะเบียนภาษี ที่สำนักงานภาษีส่วนกลางและสำนักงานภาษีท้องถิ่น (国税局和地税局)
 10. เปิดบัญชีของบริษัทที่ธนาคาร
 11. หากมีการจ้างเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวจีน ต้องขอใบจดทะเบียนประกันสังคม ที่สำนักงานแรงงานและประกันสังคม (劳动和社会保障局)
 12. หากมีสวัสดิการกองทุนบ้าน จดทะเบียนบัญชีกองทุนบ้านที่สำนักงานกองทุนบ้าน (住房公积金管理中心)
 13. หากมีการจำหน่ายบุหรี่ในร้าน เจ้าของร้านต้องขอใบอนุมัติจำหน่ายบุหรี่ ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (烟草局)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจร้านอาหารในจีน ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดทำคู่มือการจัดตั้งร้านอาหารไทยในจีนที่รวบรวมสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการควรทราบก่อนจัดทั้งบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเบื้องต้นที่สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการตัดสินใจในช่วงเริ่มแรกได้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ ThaiBizChina.com

หัวข้อย่อย “BIC Publication” https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/article นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน นครหนานหนิง ก็ได้จัดทำบทความ “เส้นทางครัวไทยสู่แดนมังกร ขั้นตอนการจดทะเบียนร้านอาหารที่เห็นแล้วต้องร้อง” สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าบทความ หรือเข้าไปที่(https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=513&ELEMENT_ID=12646)

อย่างไรก็ดี ขั้นตอนการขอจัดตั้งร้านอาหารกับหน่วยงานจีนมีขั้นตอนซับซ้อน และขึ้นอยู่กับกฏระเบียบปลีกย่อยของหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบกิจการที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ส่วนมากจะใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและสำนักงานกฏหมายท้องถิ่นในจีนเพื่อดำเนินการขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทและขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งร้านอาหารเพื่อลดความยุ่งยากต่างๆได้

นอกจากนี้ ก่อนการยื่นขอเปิดร้านอาหาร ผู้ยื่นขอจะต้องจัดตั้งบริษัทในจีนก่อนเพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อดำเนินการยื่นขอจัดตั้งร้านอาหารได้ รูปแบบประเภทบริษัทในจีนมีทั้งแบบ กิจการประเภทชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด Wholly foreign-owned enterprise (WFOE) กิจการร่วมทุน Joint venture (JV) วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยต่างประเทศ Foreign-invested commercial enterprise (FICE) ซึ่งมีความแตกต่างในข้อดีข้อเสียในการดำเนินธุรกิจ ด้านสถานะทางกฏหมาย จุดประสงค์ธุรกิจ รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจประเภทต่างๆในจีน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความ How foreigners can set up business in China? มารู้จักรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจในจีนสำหรับต่างชาติกันเถอะ!!

(https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=13044&ELEMENT_ID=13044 )

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน