ซื้อบ้านในจีน มีขั้นตอนอย่างไร

22 Apr 2014

ปัจจุบันทางการจีนใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมราคาของภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้ข้อกำหนดในการซื้อขาย รวมทั้งมาตรการด้านภาษีเพื่อควบคุมการซื้อบ้านของทั้งชาวจีนและต่างชาติ เพื่อไม่ให้เป็นการเก็งกำไรเกินควรจนกระทบต่อการควบคุมภาคการเงินของประเทศ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจีนเป็นการซื้อสิทธิ์ในการใช้แบบเช่าช่วงจากทางการจีนด้วยระยะเวลาการครอบครอง 75 ปี ไม่ใช่การซื้อขายเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ถาวรเหมือนเช่นประเทศไทย ชาวต่างชาติที่มีความสนใจซื้อบ้านในจีนสามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

  • อาศัยอยู่ในจีนในเมืองที่ต้องการซื้อบ้านมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • หากทำงานอยู่ในจีนต้องมีสัญญาจ้างที่ถูกต้องและเข้าระบบประกันสังคมพร้อมเสียภาษีครบถ้วน
  • หากไม่ได้อาศัยอยู่ในจีนจะต้องมีซื้อในนามนิติบุคคลและมีหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้นประกอบ
  • ได้รับหนังสืออนุญาตในการซื้อบ้านสำหรับชาวต่างชาติ 《涉外审查意见书》ขั้นตอนการขอใบอนุญาตและเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล
  • ได้รับหนังสือรับรองสำรวจรังวัด 《房地测绘证明》 เงื่อนไขการยื่นขอเอกสารดังกล่าวแตกต่างกันไปตามพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานสำรวจและจัดทำรังวัดที่เป็นผู้ออกหนังสือในพื้นที่โดยตรง
  • ได้รับหนังสือรับรองการครอบครองกรรมสิทธิ์《房地产权证》เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nanchong.house.sina.com.cn/news/2010-05-19/00082927.html
  • สัญญาซื้อขายบ้าน

หากเป็นการซื้อบ้านมือสองจะต้องได้รับหนังสือรับรองการประเมินราคา 《房屋评估报告》 จากบริษัทประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ก่อน สำหรับการชำระเงิน หากเป็นการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับใบอนุญาตการนำเงินตราเข้ามาในประเทศก่อน สำหรับขั้นตอนโดยรวมเบื้องต้นของการซื้อบ้านในจีนตามขั้นตอนแผนผังการซื้อขายบ้านตามเอกสารแนบค่ะ

อย่างไรก็ดี การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติมีข้อจำกัดอีกทั้งขั้นตอนเอกสารและการติดต่อหน่วยงานหลายแห่งเพื่อจะได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ซื้อบ้านได้ ผู้สนใจอาจพิจารณาใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ หรือสำนักงานที่ปรึกษากฏหมายที่ให้บริการสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารที่ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนและเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่มีอยู่ได้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน