ชาวนากว่างซี “แก้มปลิ” หลังทางการจีนดำเนินโครงการประกันราคาข้าว

24 Sep 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : รัฐบาลกลางดำเนินนโยบายประกันราคารับซื้อข้าว เพื่อป้องกันปัญหาข้าวราคาตกจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดกระจุกตัวออกพร้อมกัน

เป็นที่คาดหมายว่า ปีนี้ จีนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวกลางฤดู (Middle-Season Rice) และข้าวปลายฤดู (Late Rice) ได้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ต่อราคาข้าวและโกดังสำรองข้าวไม่เพียงพอในบางพื้นที่

เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission: NDRC, 国家发改委) ได้ประกาศ แผนการดำเนินงานประกันราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวกลางฤดูและข้าวปลายฤดู ประจำปี 2556 โดยมีการกำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (ทั้งพันธุ์ข้าวอินดิกา และพันธุ์ข้าวจาโปนิกา) และสนับสนุนรัฐวิสาหกิจข้าวดำเนินการรับซื้อ เพื่อขยายปริมาณสำรองข้าว รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวนา

แผนประกันราคารับซื้อข้าวฉบับนี้ บังคับใช้ใน 11 มณฑลที่เป็น อู่ข้าวอู่น้ำ ของประเทศ ประกอบด้วย มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลเจียงซู มณฑลอันฮุย มณฑลเจียงซี มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเป่ย มณฑลหูหนาน เขตปกคนองตนเองกว่างซีจ้วง และมณฑลเสฉวน

โดยพันธุ์ข้าวอินดิกา (Indica) ทั้งข้าวกลางฤดูและข้าวปลายฤดูมีราคารับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.7 หยวน ส่วนพันธุ์ข้าวจาโปนิกา (Japonica) มีราคารับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 3 หยวน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2556 31 มกราคม 2557 สำหรับ 8 มณฑล ได้แก่ มณฑลเจียงซู มณฑลอันฮุย มณฑลเจียงซี มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเป่ย มณฑลหูหนาน เขตปกคนองตนเองกว่างซีจ้วง และมณฑลเสฉวน

2. ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
31 มีนาคม 2557 สำหรับ 3 มณฑล (แหล่งปลูกข้าวพันธุ์จาโปจิกา) ได้แก่ มณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง

นโยบายดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ก็ต่อเมื่อข้าวในท้องตลาดมีราคาตกต่ำกว่าราคาประกันรับซื้อข้าวขั้นต่ำ โดยให้บริษัท China Grain Reserves Corp. หรือ Sino Grain (中国储备粮管理总公司) ประจำมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยื่นขออนุมัติดำเนินการกับทางบริษัท Sino Grain สาขาใหญ่ และลงบันทึกกับหน่วยงานรัฐบาลกลาง

ในพื้นที่ผลิตข้าว คณะกรรมการ NDRC ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลประจำมณฑลทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรชาวนาในท้องที่ให้ขายข้าวอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้วิสาหกิจท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกรณีที่พื้นที่นั้น ๆ ไม่มีจุดรับซื้อข้าวของบริษัท Sino Grain ตั้งอยู่หรือโกดังสำรองข้าวมีไม่เพียงพอ

ส่วนในพื้นที่จำหน่ายข้าว คณะกรรมการ NDRC ขอให้หน่วยงานรัฐบาลประจำมณฑลช่วยดำเนินการสำรวจและส่งเสริมให้วิสาหกิจข้าวในท้องถิ่นเข้ามารับซื้อข้าวในแหล่งผลิต และรักษาปริมาณสำรองข้าวอย่างมีเสถียรภาพ และจัดกลุ่มวิสาหกิจข้าวในท้องถิ่นรับซื้อข้าวเข้าโกดังสำรองข้าวอย่างเต็มที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีเตรียมดำเนินนโยบายประกันราคาข้าวเปลือกช่วยเหลือเกษตรกร (27 ส.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน