ชายแดนยูนนานคึกคัก ปริมาณคนเข้า-ออกขยายตัวต่อเนื่อง

10 Jan 2020

สำนักงานตรวจคนเข้า-ออก เมืองรุ่ยลี่เปิดเผยว่า ปี 2562 มีประชาชนเดินทางเข้า-ออกผ่านด่านถาวรและจุดผ่านแดนในความดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้า-ออก เมืองรุ่ยลี่ 20.63 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณกึ่งหนึ่งของปริมาณการเข้า-ออกของด่านชายแดนทั่วมณฑลยูนนาน โดยเมืองรุ่ยลี่มีบทบาทสำคัญเป็นสะพานและข้อต่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับเมียนมา และเนื่องด้วยนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จึงทำให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างจีนกับเมียนมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของด่านรุ่ยลี่ ซึ่งเป็นด่านชายแดนจีน-เมียนมาที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีประชาชนเดินทาง เข้า-ออก 16.724 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานและผู้ประกอบการในตลาดการค้าชายแดน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน มีปริมาณยานพาหนะเข้า-ออก 4.846 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5

สำหรับด่านตรวจคนเข้า-ออก สนามบินสิบสองปันนา นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งในปี 2561 ปัจจุบัน สนามบินสิบสองปันนามีเส้นทางการบินระหว่างประเทศ 5 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย หลวงพระบาง เสียมราฐ และสีหนุวิลล์ ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออกสนามบินสิบสองปันนาเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2562 เก็บสถิติจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สนามบินสิบสองปันนามีปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1,083 เที่ยว มีผู้โดยสาร 100,346 คน/ครั้ง เป็นสนามบินที่มีปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 2 ของมณฑลยูนนาน เป็นรองเพียงสนามบินฉางสุ่ยคุนหมิงเท่านั้น

http://yn.yunnan.cn/system/2019/12/31/030558220.shtml

ยูนนาน ชายแดน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน