จีนเตรียมประกาศ “กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่” สนใจลงทุนจีนต้องรู้!!!

30 Oct 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ทางการจีนเตรียมประกาศใช้ ข้อกำหนดว่าด้วยการยื่นแบบชำระเงินประกันสังคม ฉบับใหม่ล่าสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จากการเปิดเผยของกรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Human Resources and Social Security Department, 广西人力资源和社会保障厅)

ข้อกำหนดดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจาก กฎหมายว่าด้วยการยื่นแบบชำระเงินประกันสังคม(ฉบับชั่วคราว) ที่บังคับใช้เมื่อปี 2550 โดยสาระสำคัญที่ผู้ประกอบการลงทุน(ไทย)ควรทราบ มีดังนี้

หนึ่ง สถานประกอบการ(นายจ้าง)มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนและยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมบท (เงินประกันสังคม) สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันจ้างงาน

กรณีที่สถานประกอบการไม่ได้ยื่นแบบรายการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะคำนวณเงินสมบทที่ต้องชำระในอัตราร้อยละ 110 ของเงินสมทบที่จ่ายในเดือนก่อนหน้า

สอง สถานประกอบการจะต้องชำระเงินสมบท(เงินประกันสังคม)สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน 5 รายการทั้งหมดพร้อมกัน (ประกันชราภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และประกันการคลอดบุตร)

กรณีที่ไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างหรือส่วนที่หักจากค่าจ้างหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในกำหนดเวลา สถานประกอบการ(นายจ้าง)ต้องจ่ายค่าเบี้ยปรับกรณีชำระล่าช้าเพิ่มร้อยละ 0.5 นับจากวันที่ค้างชำระ (มาตรการฯ ฉบับเดิม คิดค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 2)

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งให้กับสถานประกอบการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ตรวจพบการค้าชำระ และสถานประกอบการจะต้องชำระเงินค้างชำระภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

สาม หากสถานประกอบการ(นายจ้าง)ไม่ได้ชำระเงินประกันสังคมตามกำหนดเวลา สำนักงานประกันสังคมมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของสถานประกอบการ(นายจ้าง)ตามระเบียบขั้นตอน พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมประจำเขตพื้นที่หักชำระจากบัญชีธนาคารดังกล่าว

กรณียอดคงเหลือในบัญชีธนาคารไม่พอชำระ สำนักงานประกันมีสิทธิเรียกร้องให้สถานประกอบการ(นายจ้าง)ค้ำประกันการชำระเงินด้วยวิธีการจำนองหรือจำนำ

สี่ หากมีการค้างชำระเงินสมบท(เงินประกันสังคม) เกินกว่า 1 ปี สำนักงานประกันสังคมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลประชาชน เพื่อดำเนินการอายัดหรือนำสินทรัพย์ของสถานประกอบการ(นายจ้าง)ขายทอดตลาด เพื่อนำไปชำระเงินสมทบ(เงินประกันสังคม)และค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฎหมายประกันสังคมจีนระบุให้นายจ้างและลูกจ้าง (ชาวจีน และชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน) ต้องส่งเงิน 5 ประกัน 1 เงินกองทุน ได้แก่ ประกันชราภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกันการคลอดบุตร และกองทุนที่อยู่อาศัย

เงินประกันสังคมดังกล่าวถือเป็นต้นทุนก้อนโตของภาคธุรกิจในจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจมีการจัดเก็บในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน สำหรับอัตราส่วนประกันสังคมของนครหนานหนิง มีดังนี้

 

รายการ

นายจ้าง

ลูกจ้าง

ประกันชราภาพ

20%

8%

ประกันการว่างงาน

2%

1%

ประกันการรักษาพยาบาล

8%

2%

ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

0.5-2%

ไม่ต้องจ่าย

ประกันการคลอดบุตร

0.6%

ไม่ต้องจ่าย

กองทุนที่อยู่อาศัย

12%

12%

รวม

43.1- 44.6%

23%

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายประกันสังคมจีนสำหรับชาวต่างชาติ : กรณีมณฑลส่านซี

เตรียมรับมือและทำความเข้าใจกับ กฏหมายเข้าร่วมประกันสังคมสำหรับต่างชาติในจีน

จีนออกกฎใหม่ : ชาวต่างชาติทำงานในจีนต้องซื้อประกันสังคม เซี่ยงไฮ้เตรียมปรับนโยบายให้สอดคล้อง

ต่างชาติเข้าร่วมประกันสังคมเหมือนคนจีนทั่วไป.. ผลประโยชน์ได้มากกว่าเสีย!! (จริงหรือ?)

ธุรกิจไทยตามให้ทัน.. ระบบประกันสังคมสำหรับต่างชาติในจีนเดินหน้าแล้วหลายพื้นที่!!

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน