จีนอนุมัติแผนการนำร่องในการจัดตั้งธนาคารเอกชน 5 แห่ง

13 Mar 2014

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 57 ในระหว่าง “การประชุม 2 สภา” ของจีน นายซั่ง ฝูหลิน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารของจีน (CBRC) เผยว่า จีนได้อนุมัติแผนนำร่องการจัดตั้งธนาคารเอกชน 5 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการปฏิรูปภาคการเงินของจีน

รัฐบาลจีนได้อนุมัติให้บริษัทเอกชน 10 ราย (Alibaba, Vansun, Tencent, Baiyeyuan, Juneyao, Fosun, Shanghui, Huabei, Chint, และ Huafeng) เข้าร่วมการจัดตั้งธนาคารเอกชน 5 แห่ง โดยธนาคารเหล่านี้จะตั้งอยู่ในนครเทียนจิน นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลกวางตุ้ง

นายซั่งฯ ระบุว่า การนำร่องจัดตั้งธนาคารเอกชนจะเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเอกชนอย่างน้อย 2 ราย และในชั้นนี้ บริษัทเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจะอยู่ในช่วงเตรียมการจัดตั้งธนาคาร ซึ่งขั้นตอนต่อไปยังต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ตามมติการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 และการจัดตั้งธนาคารเอกชนครั้งนี้จะไม่ได้เป็นการจัดตั้งทั้ง 5 แห่งพร้อมกัน แต่จะใช้วิธีจัดตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยจัดตั้งแห่งต่อไป ส่วนธนาคารเอกชนจะเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจได้เมื่อใดจะขึ้นอยู่กับว่าธนาคารเหล่านั้นมีมาตรฐานตามที่ทางการจีนกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ นายซั่งฯ ยังเผยว่า ธนาคารเอกชนที่จัดตั้งขึ้นมาจะได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับธนาคารของรัฐ และจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการจีน

การทยอยเปิดเสรีภาคธนาคารและให้ระบบการเงินเป็นไปตามกลไกตลาดของจีนเป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 56 ที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นในภาคการเงินและธนาคาร ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในภาคธนาคาร เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของธนาคาร และจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน