จีนมุ่งสร้างความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ

14 May 2015

คณะรัฐมนตรีจีน สนับสนุนความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมกับต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

จีนวางแผนพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรกลกับประเทศตามแนวเส้นทาง One Belt One Road เพื่อผลักดันอุปกรณ์และเครื่องจักรจีนออกสู่สากล ไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟ พลังงาน โทรคมนาคม อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกล โดยการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นการลงทุนร่วมระหว่างบริษัทในจีนและนักลงทุนในพื้นที่ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการใช้เงินหยวนในต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มอัตราจ้างงานให้สูงขึ้นในประเทศนั้นๆ ด้วย

ข้อมูลสถิติแสดงว่า ปัจจุบัน จีนลงทุนในต่างประเทศสูงเป็นอันดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ต่อเนื่อง 5 ปี โดยในปี 2557 มีมูลค่า 116 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ในด้านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศของจีนในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 960 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลจีนมีแผนเพิ่มมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนมากขึ้น

ประเทศเป้าหมายหลักของนักลงทุนจีน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาเซียน ประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และรัสเซีย ตามลำดับ

การที่จีนเดินหน้าลงทุนภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศนี้ หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพราะ (1) ค่าแรงในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น (2) ความต้องการในประเทศเริ่มมีข้อจำกัด (3) รัฐบาลจีนเข้มงวดกับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และ (4) จีนต้องการรับการถ่ายโอนความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆจากต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน