จีนผ่อนคลายนโยบายการลง ทุนของต่างชาติ อนุญาตให้บุคคลธรรมดาลงทุนในต่างประเทศ

7 Aug 2014

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2557 คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนประกาศว่า ในขั้นตอนต่อไป จีนจะผ่อนคลายนโยบายการลงทุนจากต่างชาติในจีนให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน จะเพิ่มการส่งเสริมการลงทุนของจีนในต่างประเทศ อีกทั้ง จะปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติให้บุคคลธรรมดาออกไปลงทุนในต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ในการดำเนินงานขั้นต่อไป จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการผลักดันงานใน 5 ด้าน เช่น ส่งเสริมการปฏิรูประบบบริหารการลงทุนจากต่างชาติ ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบความปลอดภัยแห่งชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการลงทุนเป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะเร่งรัดจัดทำกฎระเบียบการลงทุนของจีนในต่างชาติ เพิ่มการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศที่สามารถเอื้อประโยชน์ในด้านการตอบสนองความต้องการทรัพยากรพลังงานภายในประเทศ การส่งเสริมการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม และการคลี่คลายปัญหาการผลิตมากเกินกว่าความต้องการเป็นต้น อีกทั้ง จะปฏิรูประบบการอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจีนที่สนใจลงทุนที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ จะปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติให้บุคคลธรรมดาออกไปลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการฯ ได้ประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการอนุมัติโครงการลงทุนเป็นระบบจดทะเบียน ยกเว้นโครงการที่เกี่ยวกับประเทศและสาขาธุรกิจที่มีความอ่อนไหว จากข้อมูลทางสถิติของจีน หลังจากดำเนินมาตรการใหม่ จะมีโครงการที่ดำเนินการผ่านระบบจดทะเบียนแทนระบบอนุมัติถึงร้อยละ 92 ของโครงการทั้งหมด

ศูนย์บีไอซีตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ทางการจีนได้เปิดเสรีในทั้งด้านการเงินและการลงทุน เชื่อว่าในอนาคต จีนจะเปิดเสรีให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันส่งผลให้นักลงทุนไทยที่สนใจจะลงทุนในจีนจะมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน