จีนชี้ “อาเซียน” เป็นเหมืองทองของวิสาหกิจสิ่งทอจีน “ก้าวออกไป” หลังตลาดสิ่งทอในประเทศเข้าขั้นอิ่มตัว

2 Jul 2013

สำนักข่าวจีน : ยุคนี้เป็นยุคของการดำเนินนโยบาย ก้าวออกไป สู่อาเซียนของวิสาหกิจจีน โดยเฉพาะวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิสาหกิจสิ่งทออาเซียนต้องเตรียมรับมือกับแรงแข่งขัน นายหม่า หมิงเฉียง (Ma Ming Qiang, 马明强) เลขาธิการศูนย์จีน-อาเซียน (ASEAN-China Centre, 中国东盟中心) กล่าว

(28 มิ.ย.56) ในงานประชุมแลกเปลี่ยนว่าด้วยการดำเนินยุทธศาสตร์ ก้าวออกไป ของอุตสาหกรรมสิ่งทอจีน ได้มีการรายงานถึงปัญหานานัปการของวิสาหกิจสิ่งทอจีนที่ต้องเผชิญหลังจากตลาดส่งออกในยุโรปและสหรัฐฯ เผชิญภาวะถดถอย การแข็งค่าของค่าเงินหยวน การปรับอัตราการคืนภาษีส่งออก และต้นทุนแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายข้างต้นเป็นตัวบีบให้วิสาหกิจสิ่งทอจีนจำต้องดำเนินนโยบาย ก้าวออกไป เพื่อแสวงหาแหล่งต้นทุนต่ำ และบุกเบิกตลาดใหม่ๆ

นายหม่า เห็นว่า อาเซียน เป็นจุดหมายการลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม เพราะประชากรจำนวนมหาศาลและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มสูงขึ้น

ทว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอของอาเซียนยังมีจุดอ่อนในด้านศักยภาพการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยี กล่าวคือ อาเซียนมีความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วัตถุดิบผ้า และเครื่องนุ่งห่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต

นายหม่า กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในภาคการผลิตของจีนที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินยุทธศาสตร์ ก้าวออกไป เพราะวิสาหกิจจีนมีความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี และแรงแข่งขันในตลาด

ท้ายที่สุด นายหม่า ได้ให้ข้อเสนอแนะและชี้โอกาสให้กับธุรกิจสิ่งทอจีน ดังนี้

หนึ่ง จีนและอาเซียนควรบูรณาการกลไกความร่วมมือในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เกิดความสมบูรณ์

สอง ความร่วมมือภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN FTA) เป็นตัวสร้างหลักประกันให้กับวิสาหกิจจีนในการ ก้าวออกไป สู่อาเซียน (ความตกลงเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า การลงทุน และการค้าบริการ)

สาม จีนและอาเซียนต้องร่วมสร้างกลไกเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมสิ่งทอของวิสาหกิจจีนในอนาคต

สี่ อาเซียนเป็นตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ของวิสาหกิจจีน มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2558 กลุ่มชนชั้นกลางที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีที่สามารถนำไปใช้ได้จ่ายมากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐในภูมิภาคอาเซียนจะมีจำนวนมากกว่า 145 ล้านคน นั่นหมายความว่า ความต้องการใช้จ่ายด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และการท่องเที่ยวจะมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ห้า เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ชาติสมาชิกอาเซียนพร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการลงทุน สิ่งแวดล้อมทางการลงทุน และการเปิดเสรีทางการลงทุนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น นโยบายภาษี และการเช่าที่ดินของไทย กัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย

หก ชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีการลงนามข้อตกลงกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ ดังนั้น วิสาหกิจจีนสามารถอาศัยอาเซียนเป็นสปริงบอร์ด (Springboard) สำหรับการขยายตลาดใหม่ หรือเป็นเครื่องมือหลีกเลี่ยงกำแพงการค้าของชาติตะวันตก

BIC เห็นว่า ธุรกิจสิ่งทอไทยจะต้องตื่นตัว เตรียมปรับตัว และรับมือกับกระแสการ ก้าวออกไป ของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอจีน โดยเฉพาะการปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองในด้านการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ การขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และการเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนของการผลิตจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

ตามที่ BIC ได้นำเสนออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนในจีน สิ้นยุคของถูก ค่าแรงถูก ไปนานแล้ว ปัจจุบัน กระแสการลงทุนในจีนแผ่นดิใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนของวิสาหกิจต่างชาติได้พลิกโฉมจากการอาศัยจีนเป็น โรงงานผลิตเพื่อส่งออก สู่ การผลิตเพื่อผู้บริโภคชาวจีนในประเทศ เป็นหลัก

การดำเนินธุรกิจในจีนไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจจีนและวิสาหกิจต่างชาติ ล้วนต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการประกอบการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น ค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการสังคมสำหรับลูกจ้าง) และกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง (เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)

บริบทข้างต้นส่งผลให้วิสาหกิจต่างชาติจำนวนไม่น้อยตัดสินใจถอนตัวออกจากตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่อย่างตลาดจีน และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วิสาหกิจจีนมองหาฐานการผลิตแห่งใหม่ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั่นเอง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ้นสุดกันที! ยุคของถูก ค่าแรงต่ำในจีน – กรณีศึกษาของ Adidas แล้วผู้ประกอบไทยควรปรับตัวยังไง? (ตอน 2/2) (25 ก.ย. 2555)

สิ้นสุดกันที! ยุคของถูก ค่าแรงต่ำในจีน – กรณีศึกษาของ Adidas แล้วผู้ประกอบไทยควรปรับตัวยังไง? (ตอนที่ 1/2) (10 ก.ย. 2555)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน