จีนจัดประชุมการทำงานของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของจีนและต่างประเทศประจำปี 2556

5 Feb 2013

เมื่อวันที่ 29 – 30 ก.พ. 56 กรมการส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงพาณิชย์จีนได้จัดงานประชุมหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของจีนและต่างประเทศครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Asia Hotel กรุงปักกิ่ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนของจีนและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในปี 2555 และปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2556 ตลอดจนหารือถึงแนวทางการผลักดันความร่วมมือในด้านการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศของจีนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่งได้เข้าร่วมงานด้วย และขอเก็บบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงปักกิ่งของประเทศต่างๆ หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของจีน หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศที่อยู่ในจีน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศ ผู้แทนจากนิคมต่าง ๆ และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ในที่ประชุม ผู้แทนจากกรมการส่งเสริมการลงทุน 5 มณฑลของจีนได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2555 แนะนำสภาพการลงทุนของแต่ละมณฑล และได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในปี 2556 โดยนายหยัง ยีหัง รองอธิบดีของกรมการส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า ในปี 2556 กรมการส่งเสริมการลงทุนฯ มีการวางแผนจะร่วมมือกับกรมทุนต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าต่าง ๆ จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย อีกทั้ง รายงานดังกล่าวยังสามารถเป็นคู่มือการลงทุนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงศักยภาพการพัฒนาของธุรกิจสำคัญของเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในจีน นอกจากนี้ กรมการส่งเสริมการลงทุนฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น จัดงานสัมมนาการวิเคราะห์นโยบายที่เจาะลึกแต่ละประเภทธุรกิจ จัดให้บริษัทข้ามชาติเดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่มณฑลต่าง ๆ จัดให้เจ้าหน้าที่เขตนิคมอุตสาหกรรมของจีนไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริษัท SME ที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในจีน รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นอกจากนี้ ในงานประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจีนได้แนะนำสภาพการลงทุนของจีนในประเทศตน และถือโอกาสนี้เชิญชวนบริษัทจีนที่สนใจจะ “ก้าวออกไป”ไปลงทุนในประเทศของตน จากสถิติ พบว่า ในปีที่ผ่านมา จีนได้เร่งฝีเท้าก้าวออกไปอย่างแข็งขัน โดยในปี 2555 การลงทุนในต่างประเทศของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการลงทุนในรัสเซียของจีนเติบโตร้อยละ 117.8 และการลงทุนในอเมริกา ญี่ปุ่น อาเซียน และฮ่องกงของจีนเติบโตร้อยละ 66.4 47.8 52 และ 32.9 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การก้าวออกไปของจีนไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปต่างประเทศของจีนเผชิญมาตรการการตอบโตการทุ่มตลาดในอเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ จีนยังขาดบุคลากรด้านภาษาในประเทศตลาดเกิดใหม่ เป็นต้น

ในช่วงท้ายของงานสัมมนาความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศด้านพลังงานทดแทน นายเหลียง จื้อเผิง กล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลจีนให้ความสำคัญแก่การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างมาก และพยายามผลักดันให้บริษัทประกอบกิจการพลังงานทดแทนก้าวออกไปลงทุนยังต่างประเทศ และเพิ่มพูนความร่วมมือกับต่างประเทศให้มากขึ้น ปัจจุบัน ธุรกิจพลังงานทดแทนของจีนจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจำนวนเซลล์แสงอาทิตย์ที่จีนผลิตได้ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของโลก ถึงแม้ว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในอเมริกาและยุโรป แต่ผู้เชี่ยวชาญจีนหลายท่านให้ความเห็นว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนของจีนยังคงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในอนาคต และยังถือเป็นช่องทางที่ดีสำหรับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน