จีนครองแชมป์ประเทศที่มีมูลค่าค้าระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก

3 Mar 2014

ปัจจุบัน สินค้า “Made In China” มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลก จากสถิติเบื้องต้นขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) พบว่า ในปี 2556 จีนได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกา กลายเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าสินค้าระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก เป็นครั้งแรกตามที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ โดยในปี 2556 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 4.16 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.21 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 1.95 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.

นายเหยา เจียน โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2557 ว่า ในฐานะที่จีนเป็นประเทศกำลังพัฒนา การที่จีนครองแชมป์ประเทศที่มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงที่สุดครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของจีน และเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากการดำเนินนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์ชี้ว่า ความพยายามของจีนในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO และความร่วมกับภูมิภาคต่าง ๆ เป็นต้น ย่อมเป็นแรงผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศของจีนเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมื่อเกิดวิกฤติการเงินโลก จีนได้ออกมาตรการต่าง ๆ และบุกตลาดใหม่ ทำให้คู่ค้าขายของจีนมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจาก การวิเคราะห์สถิติปีที่แล้วพบว่า การเติบโตในการส่งออกของจีนสวนใหญ่มาจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่

อย่างไรก็ตาม การครองแชมป์ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตด้านมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ แต่จีนยังคงขาดความแข็งแกร่งในด้านการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของจีนปรับตัวดีขึ้น แต่สินค้าส่งออกของจีนยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ บริษัทของจีนส่วนใหญ่เป็นเพียงโรงงานรับจ้างผลิตให้กับบริษัทต่างชาติ ยังไม่มียี่ห้อสินค้าเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ ในด้านมูลค่าของการค้าบริการ จีนก็ขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นถึงระดับการพัฒนาด้านการค้าบริการของจีนที่ห่างไกลจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก

สิ่งที่น่าสังเกต คือ เมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายนอกของจีนมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากเศรษฐกิจโลกมีสภาพถดถอยแล้ว สภาพการค้าระหว่างประเทศก็เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำความตกลงการค้าระหว่างประเทศกับภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งทางการจีนไม่ได้เข้าร่วม โดยมาตรการกีดกันการค้ารูปแบบใหม่เช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของจีน นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่ค่าแรงเพิ่มขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวน เป็นต้น ทางการจีนจึงต้องการเร่งผลักดันการปฏิรูปรูปแบบการค้าระหว่างประเทศให้ดีขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน