ง่าย สะดวก รวดเร็ว!!! กว่างซีปฏิรูประบบจัดตั้งกิจการ อนุมัติทันใจใน 1 วันทำการ

6 Jan 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้าเขตฯ กว่างซีจ้วง (Administration for Industry and Commerce of Guangxi, 广西工商行政管理局) ได้ปฏิรูปขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการให้มีความรวบรัดและรวดเร็วในพื้นที่นำร่อง 2 แห่งของมณฑล เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน และกระตุ้นการสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น

พื้นที่นำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนครหนานหนิง (National Nanning Economic & Techonogical Developement Area, 南宁国家经济技术开发区) และเมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 防城港市)

นโยบายใหม่นี้ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการจัดตั้งกิจการสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ เพื่อขอรับใบอนุญาติประกอบธุรกิจ (Business License) เลขทะเบียนนิติบุคคล (Code Allocation to Organization Certificate, 组织机构代码证) และเลขทะเบียนผู้เสียภาษี (Tax registration certificate, 税务登记证号) แบบ One stope service ได้ ณ ที่ทำการสำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้าท้องถิ่นเพียงจุดเดียว

จากเดิมที่ผู้ยื่นจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแยกกัน (ใบอนุญาติประกอบธุรกิจติดต่อสำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้า / เลขทะเบียนนิติบุคคลติดต่อสำนักงาน AQSIQ และเลขทะเบียนผู้เสียภาษีติดต่อสำนักกิจการภาษี) อีกทั้ง ผู้ยื่นยังต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร(ที่ซ้ำซ้อน)จำนวนมาก ทำให้ต้องเสียเวลาเกือบหนึ่งเดือน

ทว่า ภายหลังการปฏิรูปขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ ช่วยให้ผู้ยื่นจดทะเบียนสามารถประหยัดเวลาลงเหลือเพียง 5 วันทำการ ส่วนการยื่นจดทะเบียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนครหนานหนิง สามารถอนุมัติได้ภายใน 1 วันทำการ

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ขั้นตอนการจดทะเบียนแบบใหม่มีการบังคับใช้สำหรับทุนจีนเท่านั้น แต่คาดว่าจะมีการขยายขอบเขตสำหรับธุรกิจร่วมทุนต่างชาติ และทุนต่างชาติในอนาคตอันใกล้

ตามรายงาน ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูปการจดทะเบียนด้านอุตสาหกรรมและการค้าของกว่างซี ซึ่งเริ่มทยอยดำเนินการปฏิรูปมาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557 อาทิ การปฏิรูประบบการชำระทุนจดทะเบียนจาก “การชำระตามจริง” เป็น “การชำระตามมติผู้ถือหุ้น” และไม่จำกัด “สัดส่วนการชำระทุนจดทะเบียนครั้งแรก” “สัดส่วนการชำระทุนเงิน(สด)” และ “กำหนดระยะเวลาการชำระทุนจดทะเบียนเต็มจำนวน” ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในรูปของบริษัทจำกัดความรับผิดชอบ

การยกเลิกข้อกำหนดว่าด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ จากเดิมที่กำหนดว่า “บริษัทจำกัดความรับผิดชอบ” ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 30,000 หยวน (ข้อมูลเพิ่มเติม “บริษัทจำกัดความรับผิดชอบคนเดียว” (One person Limited Liability Company) ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 แสนหยวน และ “บริษัทมหาชนจำกัด” ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5 ล้านหยวน)

การประกาศใช้ระบบ “หนึ่งสถานประกอบการ หลายใบอนุญาติประกอบธุรกิจ” (อนุญาติให้ที่อยู่หนึ่งแห่งมีสถานประกอบการหลายรายอยู่ได้) และ “หนึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลายสถานประกอบการ” (สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง อนุญาตให้ใช้วิธีการลงบันทึกเพิ่มสถานประกอบการ)

รวมถึงการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนการไปยื่นขอใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง (เดิมที่ผู้จดทะเบียนจะต้องขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบและเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได้) ช่วยให้ผู้จดทะเบียนประหยัดเวลาลง และสามารถเปิดทดลองกิจการได้ก่อน สะท้อนให้เห็นว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทางการกว่างซี(จีน)ได้เริ่มผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตลาด (Market Access) ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้ว

ข้อมูลตั้งแต่ 1 มี.ค. – 20 ธ.ค. 2557 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น 438,100 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.75 แบ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนใหม่ 73,000 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.75 ทุนจดทะเบียนรายใหม่ มีมูลค่ารวม 3.398 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 105.96

หากพิจารณาตามลักษณะธุรกิจ พบว่าเป็นผู้ประกอบการที่จัดตั้งกิจการในรูปของบริษัท จำนวน 56,600 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.82 รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3.120 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.42

หากพิจารณาตามทุนจดทะเบียน พบว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีทุนจดทะเบียนมูลค่ามากกว่าร้อยล้านหยวน จำนวน 421 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.53)

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปฏิรูประบบงาน ลดขั้นตอนและเอกสาร หนุนเอกชนตั้งกิจการในกว่างซี (28 ส.ค. 2557)

เมืองตงซิงของกว่างซีนำร่องชำระระเบียบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สร้างบรรยากาศการลงทุน (10 ก.พ. 2557)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน