งานแคนตั้นแฟร์ยังไปได้สวย ผู้ซื้อจากประเทศในเส้นทาง One Belt, One Road เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

17 May 2017

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแคนตั้นแฟร์ Canton Fair ครั้งที่ 121 ณ นครกว่างโจว โดยในปีนี้ผู้ซื้อดาวเด่นของงานยังคงเป็นผู้ซื้อจากประเทศในเส้นทางตามแนวคิด One Belt, One Road ของจีน ซึ่งตัวเลขของผู้ซื้อจากประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงเกือบ 9 หมื่นราย คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ซื้อทั้งหมด

หลังจากที่ผู้นำจีนได้กล่าวถึงแนวคิด "One Belt, One Road" ใน 3 ปีที่ผ่านมากลุ่มประเทศในเส้นทางดังกล่าว ได้กลายเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่สำคัญในงานแครตั้นแฟร์ มีส่วนเข้าไปสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจีน ประเทศต่าง ๆ ในเส้นทางฯ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ซีเรียและประเทศอื่น ๆ รวม 8 ประเทศ ได้เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อมาตั้งแต่งานแคนตั้นแฟร์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2500 โดยในขณะนั้นจำนวนผู้ซื้อคิดเป็นร้อยละ 42.1 ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจำนวนผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศเหล่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยครั้งละ 80,000 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ซื้อทั้งหมดจากทั่วโลก อีกทั้งมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

ในปี 2539 คณะกรรมการการจัดงานแคนตั้นแฟร์ ได้ส่งคณะไปเยือน มาเลเซียและคูเวต มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานฯ และขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคณะกรรมการการจัดงานฯ ได้ส่งคณะไปเยือนประเทศในเส้นทาง One Belt, One Road กว่า 50 ประเทศอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นคู่ค้าสำคัญกับ 45 ประเทศ นับตั้งแต่งานแคนตั้นแฟร์ครั้งที่ 80 เป็นต้นมามีคณะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศ มาเยือนงานแคนตั้นแฟร์อย่างเป็นทางการแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คณะ

แสดงให้เห็นว่างานแคนตั้นแฟร์ยังคงมีความสัมพันธ์และร่วมมือด้านการค้ากับประเทศในเส้นทางแนวความคิด
One Belt, One Road มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ยังคงให้ความสำคัญกับงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจีนงานนี้อยู่

ผู้ประกอบการชาวจีนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ศิลปะหัตถกรรม สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและอาหาร ให้ความเห็นว่า ประเทศในเส้นทางดังกล่าว เป็นตลาดทางการค้าสำคัญ มีความต้องการสินค้าสูง ส่งผลให้มูลค่าการค้ากับประเทศในเส้นทางดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด งานแคนตั้นแฟร์ไม่เพียงแต่เป็นแพล็ตฟอร์มที่ผลักดันธุรกิจของจีนไปสู่เวทีโลก ในมุมของผู้ซื้อยังมองเห็นว่างานแคนตั้นแฟร์เป็นงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ มอบโอกาสการได้เห็นและสัมผัสนวัตกรก่ผู้ซื้อจากต่างประเทศ จนนำไปสู่การสร้างโอกาสของธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคตอีกด้วย 

งานแสดงสินค้างานแคนตั้นแฟร์งานแสดงสินค้ากวางเจางานแสดงสินค้ากว่างโจวแคนตั้นแฟร์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน