ค้าชายแดน “ยากระตุ้น” การค้าต่างประเทศกว่างซี

18 Jan 2016

เว็บไซต์ข่าวซินหัว : สถานการณ์การค้าชายแดนกว่างซี (กับเวียดนาม) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 11 ปีติดต่อกัน จากมูลค่า 2,763 ล้านหยวนเมื่อปี 2546 มาเป็น 101,426 ล้านหยวนเมื่อปี 2557

การจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และนโยบายการเปิด(พื้นที่พรมแดน)สู่ภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สถานการณ์การค้าชายแดนของกว่างซีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าในภาพรวมของจีนต้องเผชิญกับสถานการณ์การค้าต่างประเทศในช่วงขาลงก็ตาม

เมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市) เป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญของกว่างซี ด้วยความโดดเด่นทางกายภาพของเมืองที่มีแนวพรมแดนติดเวียดนามเป็นระยะทาง 533 กิโลเมตร มีด่านสากล 4 แห่ง ด่านการค้าสำหรับชาวชายแดนหรือด่านชั้นสอง 3 แห่ง และจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนอีก 14 แห่ง ทำให้สถานการณ์การค้าชายแดนของเมืองมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในประเด็น "การค้าชายแดน" เป็นการค้าผ่านด่านชั้นสองและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนเท่านั้น ซึ่งเมืองฉงจั่วมีด่านเหล่านี้รวมกันถึง 17 แห่งตั้งอยู่กระจัดการจายในอำเภอต่างๆ 4 แห่ง คือ อำเภอหนิงหมิง (Ningming County, 宁明县) อำเภอหลงโจว (Longzhou County, 龙州县) อำเภอต้าซิน (Daxin County, 大新县) และอำเภอระดับเมืองผิงเสียง (Pingxiang City, 凭祥市)

พื้นที่การค้าชายแดนผู่จ้าย (Puzhai, 浦寨) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง เป็นตลาดค้าผลไม้ชายแดนที่มีความคึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งในกว่างซี (รวมถึงจีน) สภาพบรรยากาศในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกอย่างพลุกพล่าน ภาพรถบรรทุกเวียดนามที่กำลังต้องต่อคิวเพื่อที่จะนำผลไม้เมืองร้อนจากอาเซียนเข้ามาส่งยังตลาดชายแดน และแรงงานที่เร่งขนถ่ายสินค้าลงจากรถบรรทุกเวียดนามไปขึ้นรถบรรทุกจีนกันด้วยความคล่องแคล่ว

นายอู๋ เหว่ย หนิง (Wu Wei Ning, 吴伟宁) เจ้าหน้าที่คณะกรรมการบริหารด่านผู่จ้าย ให้ข้อมูลว่า บริเวณชายแดนจะมีการแบ่งลานสินค้าออกเป็นลานสินค้าขาเข้า มีชื่อเรียกว่า ลานสินค้าเทียนหยวน‘ (Tianyuan Yard,天源货场) ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลไม้จำพวกมังคุด แก้วมังกร และมะม่วง และลานสินค้าขาออกเพื่อส่งไปเวียดนาม มีชื่อเรียกว่า ลานสินค้าเหิงต้า‘ (Hengda Yard, 恒大货场) โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลไม้เขตกึ่งร้อน เช่น สาลี่ แอปเปิ้ล

"อำเภอหลงโจว" เป็นอีกหนึ่งพื้นที่การค้าชายแดนที่สำคัญของกว่างซี พื้นที่แห่งนี้ให้ความสำคัญกับการค้าแปรรูป ด่าน/จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนหลายแห่งในอำเภอมีการนำเข้าถั่วเปลือกแข็งจากเวียดนามจำนวนมาก แต่ละปีมีมูลค่าการนำเข้าราว 4-5 พันล้านหยวน ผู้ประกอบการเข้าไปตั้งโรงงานแปรรูปและมีการแรงงานผู้ใหญ่และคนชราในพื้นที่จำนวนมากเพื่อแปรรูปถั่วเปลือกแข็ง (แกะและคัดบรรจุเปลือกถั่ว)

เรื่อง "นโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน" ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลักษณะการค้าชายแดนมีสองประเภท คือ การค้าผ่านด่านชั้นสองและการค้าผ่านจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดน ซึ่งประเภทหลังจะได้รับความนิยมจากชาวชายแดนมากที่สุด

เนื่องจากการค้าลักษณะดังกล่าวมีการให้สิทธิแก่ชาวชายแดนได้รับการยกเว้นภาษี (ทั้งภาษีนำเข้าและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง) สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 8,000 หยวนต่อคนต่อวัน จึงเป็นที่มาของ "กองทัพมด" ที่รับจ้างขนสินค้าข้ามแดน

นายหวัง เฟย เสียง (Wang Fei Xiang, 王飞翔) ชาวชายแดนที่ทำงานเป็นแรงงานขนสินค้าในพื้นที่จุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนหนงหวย (NongHuai Border Trade Zone, 弄怀互市贸易区) ให้ข้อมูลว่า ตนเองมีโควต้านำเข้าสินค้ามูลค่า 8,000 หยวนโดยไม่ต้องเสียภาษี เงินค่าจ้างได้ 50 กว่าหยวน หลังจากใช้โควต้าของตนเองไปแล้วยังสามารถรับจ้างวิ่งขนสินค้าให้กับผู้อื่นได้อีกหลายรอบ มีรายได้วันหนึ่งตกร้อยกว่าหยวน

ระหว่างเดือน ม.ค.-ต.ค.2558 เมืองฉงจั่วมีมูลค่าการค้าผ่านจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนกว่า 22,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4

นอกจากนี้ รัฐบาลกลางได้ให้นโยบายสนับสนุนพื้นที่ชายแดนของกว่างซีเพิ่มเติม อาทิ เมื่อปี 2535 การจัดตั้งเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง และในเดือน ธ.ค.2551 อนุมัติการจัดตั้งเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง 

ปัจจุบัน เมืองฉงจั่วเป็นศูนย์การค้าและกระจายสินค้าที่สำคัญ สินค้าเด่น 6 ประเภท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องโลหะ สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม พืชผักผลไม้ สมุนไพรจีน และผลิตภัณฑ์จากแร่

กว่างซีค้าชายแดนผู่จ้าย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน