คุนหมิงติดอันดับ “เมืองขนาดใหญ่มาก” ของจีนเป็นครั้งแรก

27 Sep 2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้ประกาศผลการจัดระดับของเมืองภายในประเทศจีน โดยอ้างอิงผลการสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พบว่า นครคุนหมิงมีประชากรที่มีภูมิลำเนาถาวรในเขตเมือง 5.34 ล้านคน ส่งผลให้ติดโผ “เมืองขนาดใหญ่มาก” ของจีนเป็นครั้งแรก

ในการจัดระดับเมืองครั้งนี้ จีนมี “เมืองขนาดใหญ่พิเศษ” 7 แห่ง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เซินเจิ้น ฉงชิ่ง กว่างโจว เฉิงตู และเทียนจิน และมี “เมืองขนาดใหญ่มาก” 14 แห่ง ได้แก่ อู่ฮั่น ตงกว่าน ซีอาน หังโจว ฝอซาน หนานจิง เสิ่นหยาง ชิงต่าว จี่หนาน ฉางซา ฮาร์บิน เจิ้งโจว คุนหมิง และต้าเหลี่ยน โดยเมื่อเปรียบเทียบการจัดระดับเมืองครั้งนี้กับการจัดระดับเมืองของกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีนประจำปี 2562 ที่ประกาศผลเมื่อปี 2563 พบว่า ขณะนั้น จีนมี “เมืองขนาดใหญ่พิเศษ” เพียง 6 แห่ง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ฉงชิ่ง กว่างโจว เซินเจิ้น และเทียนจิน และมี “เมืองขนาดใหญ่มาก” เพียง 10 แห่ง ได้แก่ ตงกว่าน อู่ฮั่น เฉิงตู หังโจว หนานจิง เจิ้งโจว ซีอาน จี่หนาน เสิ่นหยาง และชิงต่าว

อนึ่ง จีนได้กำหนดเกณฑ์การจัดระดับเมืองขนาดใหญ่ โดย “เมืองขนาดใหญ่พิเศษ” ต้องมีประชากรมีภูมิลำเนาถาวรในเขตเมืองจำนวน 10 ล้านคนขึ้นไป ขณะที่ “เมืองขนาดใหญ่มาก” ต้องมีประชากรมีภูมิลำเนาถาวรในเขตเมืองจำนวน 5-10 ล้านคน ส่วน “เมืองขนาดใหญ่ระดับ 1” ต้องมีประชากรมีภูมิลำเนาถาวรในเขตเมืองจำนวน 3-5 ล้านคน และ “เมืองขนาดใหญ่ระดับ 2” ต้องมีประชากรมีภูมิลำเนาถาวรในเขตเมืองจำนวน 1-3 ล้านคน

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/F683yVqGNAdAnBANhCnAWw
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_14623571

คุนหมิง ยูนนาน ประชากร เมืองใหญ่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน