ความต้องการ “สินค้าเกษตร” ของกว่างซี “พุ่งแรง”

21 May 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วงไตรมาส 1/2558 ปริมาณการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรของกว่างซีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับภาพรวมทั้งประเทศที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงเล็กน้อย

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi CIQ) ให้ข้อมูลว่า ไตรมาส 1/2558 กว่างซีมีการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช จำนวน 13,100 ล็อต รวมมูลค่า 1,099 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 และร้อยละ 6.8 (YoY) ตามลำดับ

สินค้าหลักเป็นกลุ่มธัญพืชต่างๆ อาทิ เมล็ดถั่วเหลือง 1.524 ล้านตัน รวมมูลค่า 699 ล้านดออลาร์สหรัฐ เมล็ดน้ำมันเรป 2.5 แสนตัน รวมมูลค่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลไม้ 3 แสนตัน รวมมูลค่า 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เหตุผลสำคัญที่ส่งผลให้ความต้องการเมล็ดธัญพืชในกว่างซีเพิ่มสูงขึ้น คือ

หนึ่ง การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจอาหารสัตว์ จากข้อมูลพบว่า กลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 94 รายจากเมื่อปี 2555 ที่มีเพียง 14 รายเท่านั้น

สอง วัตถุดิบในต่างประเทศมีความได้เปรียบในแง่คุณภาพสูง และมีราคาต่ำกว่าในประเทศอยู่ค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ผลิตอาศัยการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย (แหล่งวัตถุดิบหลักมาจากบราซิล)

ช่วงเดียวกันนี้ กว่างซีมีการส่งออกสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จำนวน 1,652 ล็อต รวมมูลค่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 และร้อยละ 12 (YoY) ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเนื้อสุกรไปยังเมืองฮ่องกง

สำนักงาน CIQ กว่างซีได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ เช่น การพัฒนาพื้นที่สาธิตต่างๆ การแนะนำให้ความรู้ด้านกฎหมายการค้าต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการตรวจสอบกักกันโรค การพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบกักกันโรคให้มีความกระชับและมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ การร่วมมือกับหน่วยงานศุลกากรด้านการตรวจสอบสินค้าเพื่อช่วยธุรกิจประหยัดเวลาและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน