ครึ่งแรกปี 58 การนำเข้าของยูนนานลดลงเกือบร้อยละ 50

9 Aug 2015

ครึ่งแรกปี 2558 มณฑลยูนนานมีมูลค่านำเข้าส่งออก 10,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18 แบ่งเป็นการส่งออก 7,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 นำเข้า 3,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 48.6 สินค้านำเข้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ลำ

ดับ

สินค้าส่งออกสำคัญ

สินค้านำเข้าสำคัญ

ชื่อสินค้า

มูลค่า

%

ชื่อสินค้า

มูลค่า

%

1

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

(โทรศัพท์ไร้สาย มอเตอร์ไซต์ขนาด 100 cc แต่ไม่เกิน 125 cc และรถบรรทุก)

2,299

-13.5

แร่โลหะ

(ดีบุก เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว)

877

-19.7

2

สินค้าเกษตร

(ผลไม้ ผัก ดอกไม้ ยาสูบ)

1,182

13.7

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

(สวิทย์ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 1000 V. และ Integrated circuits)

476

-63.2

3

ปุ๋ยเคมี

910

1.34 เท่า

สินค้าเกษตร

(ผลไม้ ยางพารา เมล็ดหัวลิลลี่)

387

-60.5

4

สิ่งทอ

636

29.6

อิเล็กทรอนิกส์

159

-74.2

5

โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

(อลูมิเนียม เงิน)

117

1.3 เท่า

เครื่องมือเกี่ยวกับการขนส่ง

154

-54.7

สถิติจากกรมพาณิชย์มณฑลยูนนานระบุว่า ช่วงครึ่งแรกของปี 2558 การค้าไทย-ยูนนาน มีมูลค่า 556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.7 แบ่งเป็นไทยนำเข้าจากยูนนาน 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 103 และไทยส่งออกไปยูนนาน 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 32.1 สินค้านำเข้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ลำ

ดับ

ไทยนำเข้าจากยูนนาน

ไทยส่งออกไปยูนนาน

ชื่อสินค้า

มูลค่า

%

ชื่อสินค้า

มูลค่า

%

1

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

35

40.8

มังคุด

69

64.4

2

ส้ม

32

-1.7

กล้วย

15

33.4

3

ผักอื่น ๆ

27

-8.4

ลำไย

13

-30.5

4

บล็อคโคลี่

10

-3.4

เคมีภัณฑ์

4

-10.6

5

ผลไม้อื่น ๆ

9

464.4

กุ้ง

4

150.3

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://yn.yunnan.cn/html/2015-07/17/content_3825872.htm วันที่ 17 ก.ค. 2558

และกรมพาณิชย์มณฑลยูนนาน วันที่ 28 ก.ค. 2558

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน