ข้าวลูกผสมรุ่นที่ 3 ของหูหนานสร้างสถิติปริมาณผลผลิตสูงสุดครั้งใหม่

10 Nov 2020

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งมณฑลหูหนาน (Hunan Province’s Association of Agricultural Science Societies) ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลผลิตข้าวลูกผสม (Hybrid Rice) รุ่นที่ 3 จากแปลงนาสาธิตขนาด 30 หมู่ (ประมาณ 12.5 ไร่) ที่ตำบลหยุนจี๋ อำเภอเหิงหนาน เมืองเหิงหยาง ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมแห่งชาติจีน (China National Hybrid Rice Research and Development Center) ที่นำโดยศาสตราจารย์หยวน หรงผิง ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งข้าวลูกผสมของจีน”

ผลการตรวจประเมินในครั้งนี้พบว่า ข้าวลูกผสมรุ่นที่ 3 ที่หว่านเมล็ดทดลองปลูกบนแปลงนาดังกล่าวเมื่อช่วงปลายฤดู สามารถสร้างผลผลิตเฉลี่ย 911.7 กิโลกรัมต่อหมู่ (ประมาณ 2,188.08 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งหากรวมกับปริมาณผลผลิตของข้าวลูกผสมรุ่นที่ 2 ที่ทดลองปลูกเมื่อช่วงต้นฤดูบนแปลงนาแห่งเดียวกันและให้ผลผลิตเฉลี่ย 619.06 กิโลกรัมต่อหมู่ (ประมาณ 1,485.74  กิโลกรัมต่อไร่) แล้ว ก็จะส่งผลให้แปลงนาสาธิตแห่งนี้สร้างผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยปีละกว่า 1,530.76 กิโลกรัมต่อหมู่ (ประมาณ 3,673.82 กิโลกรัมต่อไร่) นับเป็นสถิติปริมาณผลผลิตข้าวต่อหน่วยที่สูงที่สุดของจีนในขณะนี้

สำหรับข้าวลูกผสมรุ่นที่ 3 เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว “ซานโยวหมายเลข 1” มาทดลองปลูก โดยข้าวสายพันธุ์นี้มีจุดเด่นในด้านการให้ผลผลิตสูง ใช้เวลาเพาะปลูกสั้นเพียง 130 วัน รวมทั้งคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยข้าวที่ทดลองปลูกบนแปลงสาธิตอำเภอเหิงหนานในปีนี้ ยังสามารถออกรวงได้ถึงร้อยละ 80 แม้อุณหภูมิต่อวันโดยเฉลี่ยช่วงภายหลังข้าวออกรวงเป็นเวลาหนึ่งเดือน ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 2.95 องศาเซลเซียส รวมทั้งมีแสงแดดน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 143.9 ชั่วโมง

ศาสตราจารย์หยวนเปิดเผยข้อมูลว่า นับแต่ปี 2564 ทีมวิจัยจะส่งเสริมให้ 8 มณฑลทางภาคใต้ของจีนเพาะปลูกข้าวลูกผสมปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างปริมาณผลผลิตข้าวรวมกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อหมู่ (ประมาณ 3,600 กิโลกรัมต่อไร่) สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีนในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับภารกิจสร้างความมั่นคงทางอาหารและการผลิตธัญพืชให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ  ทั้งนี้ แม้ในปี 2563 จีนจะเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดและวิกฤตอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ แต่กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนยังคงคาดการณ์ว่า ในภาพรวม จีนจะยังสามารถผลิตธัญพืชได้มากกว่า 650 ล้านตัน ซึ่งจะทำลายสถิติสูงสุดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ที่มา: (1) http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/zwdt/202011/t20201103_13949198.html
(2) http://cn.chinagate.cn/news/2020-11/04/content_76874097.htm และ
(3)
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202011/03/content_WS5fa090d0c6d0f7257693ed1a.html

หูหนาน ข้าว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน