กุ้ยหลินฟื้นอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตรถโดยสารบุกตลาด

7 Jan 2013

หนังสือพิมพ์กุ้ยหลิน เดลี่: อุตสาหกรรมรถยนต์กุ้ยหลินกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ของเมืองลงทุนผลิตรถโดยสารขายทั่วประเทศ ทางการสนับสนุนเต็มที่หวังก้าวเป็นเมืองรถยนต์อีกแห่งของกว่างซีในอนาคต

บริษัท Quick Bus (桂林客车工业集团有限公司) เข้ามาลงทุนประจำการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจซูเฉียว (Su Qiao Economic Development Zone, 苏桥经济开发区) เมืองกุ้ยหลิน ตั้งแต่ปี 53 ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตรถโดยสารได้ปีละกว่า 700 คัน มูลค่าการผลิตกว่าร้อยล้านหยวน กลายเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถโดยสารของเมือง

เจ้าหน้าที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจกล่าวว่า การเข้ามาลงทุนฐานผลิตรถยนต์ของบริษัท Quick Bus ได้นำพาคลื่นอุตสาหกรรมใหม่เข้ามา กลายเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักค้ำจุนเขตพัฒนา

Quick Bus เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถโดยสารระดับชาติและเทคโนโลยีการผลิตช่วงล่างรถยนต์เป็นของตัวเอง โดยเริ่มต้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1960 จนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ของกุ้ยหลินและรายใหญ่ของอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งของฐานผลิตรถโดยสารรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ บริษัท Quick Bus, บริษัท Guilin Daewoo Bus (桂林大宇客车有限公司) และบริษัท Guilin Vehicle Development (桂林客车发展有限责任公司) มีพื้นที่รวม 814 หมู่จีน มูลค่าการลงทุน 800 ล้านหยวน

หลังโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ฐานดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตรถโดยสารทุกประเภทรวมกันปีละไม่ต่ำกว่า 40,000 คัน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจซูเฉียวตั้งอยู่ใกล้กับทางด่วนสายเฉวียนโจว-หนานหนิง (泉南高速公路) ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของกว่างซี มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นเขตรองรับการย้ายฐานอุตสาหกรรมจากเขตเมืองกุ้ยหลิน มีความพร้อมทั้งในแง่ของพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงทุนของภาคธุรกิจ

การผลิตรถโดยสารของ Quick Bus เป็นสายการผลิตที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตตัวถัง ชิ้นส่วน ช่วงล่าง ทาสี โดยใช้เวลาการผลิตรถโดยสาร 1 คันประมาณ 20 วัน

โรงงานของ Quick Bus สามารถออกแบบและผลิตรถโดยสารได้ตั้งแต่ความยาว 4 -12 เมตร รวม 37 ประเภททั้งรถโดยสารท่องเที่ยวและรถประจำทางที่ใช้น้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและพลังงานผสมแบบไฮบริด

ก่อนหน้านี้ รถโดยสาร Quick Bus ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้รับคัดเลือกให้ใช้บริการในงานมหกรรม World Expo ครั้งที่ 7 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์รถยนต์ Made in Guilin บนเวทีนานาชาติครั้งแรก

นอกจากนี้ Quick Bus ยังเริ่มเดินสายผลิตรถโรงเรียน โดยอาศัยโอกาสจากการประกาศใช้ระเบียบควบคุมรถโรงเรียนฉบับใหม่ของทางการ ออกแบบผลิตรถตามมาตรฐานและข้อกำหนดใหม่ส่งขายทั่วประเทศ ซึ่งรถโรงเรียนถือเป็นสินค้ารถโดยสารที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวซึ่งบริษัทสามารถในตลาดได้

คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจได้ประกาศนโยบายสนับสนุนการลงทุน โดยภาคธุรกิจรับผิดชอบประกอบกิจการตามแผนธุรกิจ ลงทุนวิจัยพัฒนาและทำการผลิตควบคู่กับการบุกเบิกตลาด ส่วนภาครัฐจะสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อทำให้นวัตกรรมเทคโนโลยีมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเขตพัฒนา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจหวังอาศัยธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง Quick Bus ดึงดูดธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ให้เข้ามาลงทุน เพื่อให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถโดยสารมีความสมบูรณ์ เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมจนกลายเป็นเมืองรถยนต์ในอนาคต

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน