การท่องเที่ยวไห่หนานเฟื่องฟู 3 ปียอดนักท่องเที่ยวทะลุ 89 ล้านคน

7 May 2013

แม้หมวยตี๋แดนมังกรจะแห่ไปท่องเที่ยวเมืองนอกเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ก็มีชาวจีนอีกจำนวนมากเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะสวรรค์ภายในประเทศที่มีชื่อว่า ไห่หนาน คณะกรรมการการท่องเที่ยวไห่หนานได้แถลงสภาพการท่องเที่ยวของมณฑลเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักที่ไห่หนานเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมทั้งสิ้น 89.1ล้านคน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนไห่หนานจำนวนมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 ต่อปี มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 96,079 ล้านหยวน โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเยือนไห่หนานถึง 33.2 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากถึงร้อยละ 97.5 เฉพาะช่วงสัปดาห์เทศกาลตรุษจีนของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไห่หนานจำนวน 1.9 ล้านคน สร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวถึง 5,671 ล้านหยวน เป็นครั้งแรกที่รายได้จากการท่องเที่ยวของไห่หนานติด 10 อันดับแรกของรายได้การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนของประเทศ ในภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวไห่หนานได้มีการพัฒนาและบูรณาการครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไห่หนานก็มีการยกระดับคุณภาพขึ้นไปพร้อมกันด้วย

ภายหลังจากถูกร้องเรียนเรื่องการโก่งราคาอาหารและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางเมื่อปีที่ผ่านมา ไห่หนานให้ความสำคัญกับมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ มีการเซ็นข้อตกลงกับบริษัทการท่องเที่ยวรวมถึงมีการกำหนดเพดานการขึ้นราคาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้มีการขึ้นราคาสูงเกินไป การบริการช่วงสัปดาห์วันหยุดยาวของจีนคือ เทศกาลตรุษจีน และวันชาติ โดยโรงแรมในมณฑลไห่หนานสามารถปรับราคาขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาช่วงปกติ หากมีการกำหนดราคาสูงกว่าที่กำหนดจำเป็นต้องนำเรื่องไปแจ้งกับหน่วยงานที่ควบคุมราคาของไห่หนานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในปีที่ผ่านมา ไห่หนานได้ตรวจสอบตลาดการท่องเที่ยวและดำเนินคดีกรณีที่มีการทำผิดกฎหมายไปแล้ว 1,620 คดี

การท่องเที่ยวของไห่หนานมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงจับจ่ายซื้อของ รวมถึงการท่องเที่ยวทางเรือสำราญ โครงการด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาอ่าวไห่ถัง อุทยานด้านอวกาศ สวนโลกใต้ทะเล เร่งสร้างโรงแรมห้าดาวและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไห่หนาน

การที่มณฑลไห่หนานได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นมีนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวไห่หนานเฉลี่ยปีละมากกกว่า 30 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่นักลงทุนชาวไทยไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาศึกษาตลาดไห่หนานนี้ หนึ่งโอกาสที่น่าสนใจคือ การนำระบบการบริการด้านการโรงแรมและร้านอาหารที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงของไทยมาใช้กับไห่หนานที่มีโครงสร้างด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน แต่ยังขาดทักษะด้านการบริการ นักธุรกิจไทยที่สนใจเข้ามาลงทุนทางด้านภาคบริการและการท่องเที่ยวควรจะเข้ามาศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติเพื่อวางกลยุทธ์ในการลงทุนและการตลาดที่เหมาะสมต่อไป

จัดทำโดย: ..เบญญาภรณ์ พัฒนศาสตร์ นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย: นายเจตนา เหล่ารักวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ china.com (www.china.com) ประจำวันที่ 20 เมษายน 2556

http://www.china.com.cn/travel/txt/2013-04/20/content_28600391.htm

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน