การค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้งปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7

13 Feb 2013

การเติบโตของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งในปีที่ผ่านมามากกว่าที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 7.5 โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 983,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25.4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีน

ด้านการส่งออกของมณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 574,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 28.0 ของมูลค่าการส่งออกของจีน ในขณะที่มีการนำเข้าทั้งสิ้น 409,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.5 ของมูลค่าการนำเข้าของจีน 

มูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกงและสหรัฐอเมริกาในปี 2555 อยู่ที่ 227,790 และ 109,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 และ 4.7 ตามลำดับ ในขณะที่มูลค่าการค้ากับยุโรปและญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 7 และ 1.6 ตามลำดับ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน