การค้าระหว่างประเทศของจีนใน 4 เดือนแรกปี 2558 ยังซบเซา

18 May 2015

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.58 จีนเผยสถิติการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ยอดการค้าระหว่างประเทศของจีนในเดือนเมษายนมีมูลค่า 1.96 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10.9 ซึ่งเป็นการหดตัวมากที่สุดในช่วงเดียวกันของรอบ 6 ปี โดยภายในจำนวนดังกล่าว ยอดการส่งออกมีมูลค่า 1.08 ล้านล้านหยวน และยอดการนำเข้ามีมูลค่า 0.88 ล้านล้านหยวน

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 ยอดการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 7.5 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 7.3 โดยยอดการส่งออกมีมูลค่า 4.23 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และยอดการนำเข้ามีมูลค่า 3.27 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 17

โดยภาวะการค้าระหว่างประเทศจีนมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและอาเซียนขยายตัว ในขณะที่การส่งออกไปสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นหดตัว โดยการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและอาเซียนเท่ากับ 749,190 ล้านล้านหยวนและ 544,240 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 9.2 และร้อยละ 13.1 ตามลำดับ

2. มูลค่าการค้าของบริษัทเอกชนครองสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยครองสัดส่วนร้อยละ 34.8 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด และขยายตัวที่ร้อยละ 2.1

3. มูลค่าการค้าของมณฑลที่อยู่ภาคตะวันออกครองสัดส่วนลดลง ในขณะที่มูลค่าการค้าของมณฑลที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะนครฉงฉิ้ง มณฑลเสฉวน มณฑลเหอหนาน และมณฑลหูเป่ย ซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 31.8 ร้อยละ 31 ร้อยละ 19.7 และร้อยละ 18.1 ตามลำดับ

4. การนำเข้าแร่เหล็ก น้ำมันดิบ และธัญพืชเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การนำเข้าถ่านหินและน้ำมันสำเร็จรูปลดลง ทั้งนี้ ใน 4 เดือนแรกของปี 2558 จีนนำเข้าธัญพืชปริมาณ 34.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2

อย่างไรก็ดี โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศของจีนใน 4 เดือนแรกปีนี้ยังอยู่ในภาวะซบเซา แต่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังปีนี้ โดยจะได้รับผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีการดำเนินการหลายปีของจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน