การค้าระหว่างประเทศกว่างซี ปี 55 ทะลุเป้า โตเร็วเป็นอันดับ 6 ของจีน

15 Jan 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปีที่ผ่านมา (ปี 55) การค้าต่างประเทศสร้างสถิติใหม่ สวนกระแสเศรษฐกิจขาลง อานิสงค์จากการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก

สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Nanning Customs, 南宁海关) เปิดเผยว่า ปี 55 กว่างซีมียอดการค้าต่างประเทศ 29,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 26.2 โตเร็วเป็นอันดับ 6 ของทั้งประเทศ

มูลค่าการนำเข้าส่งออก และมูลค่าเฉพาะการนำเข้ายังคงรักษาเป็นอันดับ 3 ของมณฑลในภูมิภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่อง (ภูมิภาคตะวันตกมีอยู่ 12 มณฑล/เทียบเท่ามณฑล) รองจากมณฑลเสฉวน และนครฉงชิ่ง

ปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจโลกวิกฤตหนี้สินในยุโรป ความผันผวนทางเศรษฐของสหรัฐอเมริกา วิกฤตการเมืองทั่วโลก และการชะลอตัวของอุปสงค์ต่อสินค้าวัตถุดิบ ส่งผลให้สถานการณ์การค้าต่างประเทศในช่วง 3ไตรมาสแรกของปี 55 ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ออกมาตรการส่งเสริมกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศของกว่างซีให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in the Border Areas, 边境小额贸易) ถือเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนตัวเลขการเติบโตภาคการนำเข้าส่งออกของกว่างซี

ขณะที่ การค้าแปรรูปเพื่อการส่งออกมีอัตราขยายตัวรวดเร็วที่สุด

ส่วนการค้าทั่วไป (การค้าสากล) มีมูลค่า 14,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.2 คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าต่างประเทศ

ด้านคู่ค้า การค้าต่างประเทศระหว่างกว่างซีกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีมูลค่ารวม 16,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 20.7 โดยอาเซียนยังครองรักษาตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ ตลาดส่งออกรายใหญ่ และแหล่งนำเข้าวัตถุดิบรายใหญ่อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด

ฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市) เป็นเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดภาคการค้าต่างประเทศ ด้วยมูลค่ารวม 7,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 40.5 นำเป็นอันดับหนึ่งของกว่างซี ตามมาด้วยเมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 防城港市) และนครหนานหนิง

การนำเข้าส่งออกของหนานหนิงซีมีอัตราขยายตัวสูงเป็นอันดับหนึ่งของกว่างซี

เมืองสำคัญในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ (นครหนานหนิง เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว และเมืองเป่ยไห่) มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 14,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 31.5 คิดเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่ารวมการค้าระหว่างประเทศของกว่างซี

เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรฯ ให้ข้อมูลว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วภาคการส่งออก  เป็นผลจากการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไฮเทค และเครื่องนุ่งห่ม

ขณะที่การขยายตัวของภาคนำเข้า เป็นผลจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของท่าเรือต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ และการเติบโตของอุตสาหรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เยื่อกระดาษ และการถลุงโลหะ ซึ่งต้องมีการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้กว่างซีมีการค้าต่างประเทศที่สร้างสถิติใหม่ คือ อานิสงค์จากการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากทางภาคตะวันออกซึ่งเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วในหลายพื้นที่ และการที่หน่วยงานภาครัฐ (ศุลกากร และ CIQ) ได้ร่วมกันดำเนินนโยบายกระตุ้นการค้าต่างประเทศให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน