กว่างซี-เซินเจิ้นวางแนวทางความร่วมมือ 7 ด้าน ปูทางสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในอนาคต

29 Jan 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: กว่างซี-เซินเจิ้นจัดประชุมผลักดันความร่วมมือเชิงลึก 2 พื้นที่ วาง 7 แนวทางพื้นฐานปูทางสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต

การประชุมเพื่อผลักดันความร่วมมืเชิงลึกเขตฯ กว่างซีจ้วง เมืองเซินเจิ้น จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง โดยเขตฯ กว่างซีจ้วงและเมืองเซินเจิ้นเตรียมวางแนวทางขยายความร่วมมือ นโยบายและมาตรการ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ภายใต้กรอบโครงสร้างความร่วมมือภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

ที่ประชุมยังได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน 7 ด้าน ที่จะใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่

หนึ่ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกอย่างรอบด้านระหว่างเขตความร่วมมือท่าเรือน้ำลึกเฉียนไห่กับเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้

สอง ร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง        

สาม กระชับความร่วมมือภาคบริการอย่างรอบด้าน

สี่ ร่วมมือขยายตลาดอาเซียน

ห้า ขยายความร่วมมือด้านแรงงานและทรัพยากรมนุษย์เชิงลึก

หก ผลักดันความร่วมมือด้านท่าเรือระหว่างกัน

เจ็ด พัฒนาและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐของทั้ง 2 พื้นที่

นายเผิง ชิงหวา (Peng Qing Hua, 彭清华) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เขตฯ กว่างซีจ้วงกล่าวว่า เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน เป็นเขตทดลองการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอก เป็นเขตสาธิตด้านต่างๆ ที่เพรียบพร้อมด้วยประสบการณ์ พัฒนาการทุกก้าวของเซินเจิ้นได้กลายเป็นแบบอย่างให้กว่างซีดำเนินรอยตาม

กว่างซีกับเซินเจิ้นตั้งอยู่ใกล้กัน ผู้คนทั้งสองพื้นที่มีความคุ้นเคย ภาคเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทุกแทบด้านต่างก็ประสบความสำเร็จด้วยดี

หลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐและประชาชนของทั้งสองพื้นที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น โดยเมืองเซินเจิ้นได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนเป็นประจำ ขณะที่กว่างซีเองก็ส่งคณะเข้าร่วมงาน China Hi-tech Fair (中国国际高新技术成果交易会) ของเซินเจิ้นทุกปี

การพัฒนาของกว่างซีและเซินเจิ้นต่างอยู่ในจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์เดียวกัน ความร่วมมือระหว่างกันของทั้ง 2 ฝ่ายจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาโอกาส เสริมศักยภาพการพัฒนาและสานประโยชน์ร่วมกันต่อไป  

กว่างซีจะดำเนินยุทธศาสตร์เปิดสู่ภายนอกเป็นหลัก ควบคู่กับการบูรณาการเข้ากับวงแหวนเศรษฐกิจกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า โดยอาศัยจุดแข็งและยืมแรงจากพื้นที่พัฒนาแล้วอย่างเซินเจิ้นเพื่อช่วยให้กว่างซีผงาดขึ้นนายเผิงกล่าวเสริม

นายหวัง หรง (Wang Rong, 王荣) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเซินเจิ้น กล่าวว่า เซินเจิ้นมีฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ นวัตกรรม เศรษฐกิจการเปิดสู่ภายนอก ตลอดจนกลไกและระบบที่เข้มแข็ง ส่วนกว่างซีมีทรัพยากรเหมืองแร่ ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรมและตลาดที่ได้เปรียบ

การพัฒนาของทั้งสองพื้นที่จะช่วยเสริมศักยภาพระหว่างกันให้แข็งแกร่ง แนวโน้มความร่วมมือในอนาคตยังมีพื้นที่ว่างอีกมาก ทั้ง 2 พื้นที่ต้องร่วมกันบุกเบิกสู่เป้าหมาย การพัฒนาเชิงภูมิภาคผ่านช่องทางการเปิดสู่ภายนอก

โดยอาศัยจุดแข็งที่เอื้อต่อกันเสริมศักยภาพให้สมประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย ควบคู่กับการเร่งกระชับและขยายความร่วมมือในทุกระดับ ทุกสาขา เพื่อผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของทั้ง 2 พื้นที่ให้ก้าวสู่ยุคใหม่ นายหวัง กล่าวทิ้งท้าย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน