กว่างซี ฉลาดคิด แปรรูป “มันสำปะหลัง” เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

28 Jan 2016

หนังสือพิมพ์ Southland Morning: เขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นมณฑลผู้นำด้านอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ทั้งในแง่พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการผลิต และการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 ที่ผ่านมา นครหนานหนิงได้จัดงานประชุมความร่วมมือด้านมันสำปะหลังนานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 และงานสัมมนาว่าด้วยพืชหัวนานาชาติ (Root crops) โดยมีองค์กรวิจัยและตัวแทนภาคธุรกิจการแปรรูป 500 กว่าคนจากทั้ง 45 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อหารือในประเด็นการวิจัย การตลาด และการแปรรูปมันสำปะหลังและตระกูลพืชหัว

รู้จักมันสำปะหลัง….มันสำปะหลังเป็น 1ใน 7 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก และเป็น 1 ใน 3 พืชตระกูลมันที่สำคัญของโลก (มันสำปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ) ในประเทศกลุ่มละตินอเมริกามีการนำมันสำปะหลังกว่าร้อยละ 40 มาแปรรูปเป็นอาหาร เช่นเดียวกับในทวีปเอเชีย อินโดนีเซีย และอินเดียก็มีการนำมันสำปะหลังมาแปรรูปเป็นธัญพืชเสริมด้วยเช่นกัน

จากการวิจัยพบว่า มันสำปะหลังมีปริมาณไขมันน้อยกว่าพืชตระกูลถั่วอยู่มาก และอุดมไปด้วยวิตามินบีและแร่ธาตุ ที่สำคัญ คือ ทานแล้วไม่อ้วน

มันสำปะหลังทั่วไปมีอยู่ 2 ชนิด คือ มันสำปะหลังหวาน มีปริมาณสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ต่ำ(Hydrogen cyanide สูตรเคมี HCN) ซึ่งผ่านการปอกเปลือกและกระบวนการทำให้สุกก็สามารถรับประทานได้ แต่ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตมันสำปะหลังหวานต่ำมากไม่ถึงร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิตมันสำปะหลังทั้งหมด  และมันสำปะหลังขม มีปริมาณสารไฮโดรเจนไซยาไนด์สูง ไม่สามารถนำมาทำเป็นอาหารหรือวัตถุดิบโดยตรงได้  มีอันตรายต่อร่างกายถึงแก่ชีวิตได้

ตลาดมันสำปะหลังของจีนและเขตฯ กว่างซีจ้วง….

ปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นตลาดมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวคือ ร้อยละ 55 ของการค้ามันสำปะหลังทั่วโลกในแต่ละปีเกิดขึ้นในประเทศจีน

เขตฯ กว่างซีจ้วง มีมณฑลที่มีพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณการผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดในจีน คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 70 ของประเทศ แต่ละปีมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่ราว 2.7แสนเฮกเตอร์ มีปริมาณการผลิตราว 5 ล้านตัน

ผลผลิตราวร้อยละ 50 ถูกจำหน่ายให้กับบริษัทแปรรรูปแป้งมันสำปะหลัง ร้อยละ 20 จำหน่ายไปให้โรงงานแปรรูปแอลกอฮอล์ และอีกร้อยละ 20 นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ (แผ่นมันสำปะหลังอบแห้ง)

นายหลี่ จวิน (Li Jun, 李军) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชเขตกึ่งร้อนกว่างซี ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน โมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในกว่างซีมีธุรกิจแปรรูปแป้งสตาร์ชมันสำปะหลังและธุรกิจแปรรูปแอลกอฮอล์เป็นผู้นำ

ในกว่างซี ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเพาะปลูกมันสำปะหลังเพราะราคารับซื้อต่ำ (จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าในปริมาณที่สูงมากในแต่ละปี)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของจีนและเขตฯ กว่างซีจ้วง….

เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนทุ่มเทกำลังคน กำลังทรัพยากร และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาลเพื่อการศึกษาวิจัยมันสำปะหลัง ทั้งการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะปลูก การแปรรูป และการใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการ ซึ่งได้รับผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกว่างซี มีการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังใหม่หลายพันธุ์ อาทิ พันธุ์ GR891, GR911, Gui Re No. 3-7 (桂热3号、4号、5号、6号、7) และมีการนำพันธุ์ไปเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่เขตกึ่งร้อนทางจีนตอนใต้และประเทศอาเซียน

นายหลี่ฯ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชเขตกึ่งร้อนกว่างซี กล่าวว่า ในภาวะขาดแคลนพลังงานทางเลือก การแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนยังคงความสำคัญไม่เปลี่ยนแปลง แต่การแปรรูปเป็นอาหารนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การเพิ่มคุณค่าให้กับมันสำปะหลังจากการเป็นวัตถุดิบการผลิตราคาถูกไปเป็นอาหารว่าง จึงเป็นการพัฒนาประโยชน์ของมันสำปะหลังในแง่มุมใหม่ เป็นการกระตุ้นความต้องการของตลาดให้เพิ่มสูงขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมการผลิตมันสำปะหลังอีกด้วย

ทว่า ผู้บริโภคถูกปลูกฝังความคิดที่ว่า "มันสำปะหลังขมมีพิษ ไม่สามารถนำมารับประทานได้" จึงเป็นโจทย์สำหรับนักวิจัยในการคิดค้นกระบวนการผลิตเพื่อลดสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ในมันสำปะหลังขม ซึ่งสถาบันวิจัยแป้งสตาร์ชของมหาวิทยาลัยกว่างซีได้ค้นพบเทคนิคดังกล่าวด้วยการ นำมันสำปะหลังดิบผ่านกระบวนการปอกเปลือก ล้างทำความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเพื่อกำจัดสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ และผลิตออกมาเป็นแป้งมันสำปะหลังคุณภาพดี

เทคนิคดังกล่าวไม่เปลืองน้ำ ลดปริมาณน้ำเสียและกากของเสียจากกระบวนการผลิต และช่วยแบ่งเบาภาระของภาคธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกากของเสีย)

ปัจจุบัน กว่างซีประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างโดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนผสมหรือใช้ทดแทนแป้งสาลีในการผลิตอาหารว่างสไตล์จีนและตะวันตก ซึ่งอาหารที่ทำจากมันสำปะหลังได้รับความยอมรับจาก 25 ประเทศทั่วโลก อาทิ อเมริกา ไทย เคนย่า และมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้วเกือบ 40 รายการ

 

 

กว่างซีมันสำปะหลังแปรรูป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน