กว่างซี-กุ้ยโจว จับมือลงนามความร่วมมือด้านตรวจปล่อยสินค้า

28 Jun 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : (24 มิ.ย.56) สำนักงาน CIQ ของเขตฯ กว่างซีจ้วงและมณฑลกุ้ยโจวได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านตรวจปล่อยสินค้านำเข้าส่งออก เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค หรือ CIQ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีน โดยสินค้าที่ผ่านพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบอนุมัติจากสำนักงาน CIQ จึงจะสามารถนำเข้าส่งออกได้

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญในขั้นตอนการปล่อยผ่านสินค้านำเข้าส่งออก ดังนี้

(1) โมเดลการส่งออก ตรวจ ณ แหล่งผลิต ออกเอกสาร ณ ด่านส่งออก กล่าวคือ สินค้าส่งออกจะดำเนินการตรวจสอบและกักกันโรคและพิธีการทางศุลกากรทั้งหมดในมณฑลกุ้ยโจว ส่วนเขตฯ กว่างซีจ้วงจะอำนวยความสะดวกในการออกเอกสารการส่งออก (ใบขนสินค้าขาออก และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตามข้อมูลที่สำนักงาน CIQ กุ้ยโจวแจ้งเข้ามา

(2) โมเดลการนำเข้า ปล่อยผ่าน ณ ด่านนำเข้า ยื่นตรวจ ณ ปลายทาง กล่าวคือ เขตฯ กว่างซีจ้วงจะปล่อยผ่านสินค้านำเข้าของมณฑลกุ้ยโจว เพื่อดำเนินพิธีการตรวจสอบและกักกันโรคในมณฑลกุ้ยโจว

ทั้งนี้ วิสาหกิจจะต้องแจ้งความประสงค์และผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน CIQ ประจำท้องถิ่น นอกจากนี้ สินค้านำเข้าส่งออกต้องเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิอนุญาติการนำเข้าส่งออกภายใต้รูปแบบข้างต้น

ประโยชน์ 3 ประการที่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกจะได้รับ คือ (1) ประหยัดเวลาในการดำเนินพิธีการนำเข้าส่งออก (2) ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดตู้ตรวจ และสินค้าค้างท่ารอตรวจ และ (3) การขนถ่ายตู้สินค้ามีความแน่นอนมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน