กว่างซีใช้ FTA ล่อบริษัทยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้ตบเท้าลงทุนในมณฑล

13 Mar 2015

สำนักข่าวซินหัว-นครหนานหนิง : ทางการกว่างซีใช้โอกาสการเดินทางเยือนของคณะผู้แทนจากเกาหลีใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทุน ชูจุดเด่นหวังดึง SAMSUNG จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรรมในมณฑล ลั่นพร้อมอำนวยความสะดวก และมอบสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 58 ที่ผ่านมา กรมพาณิชย์กว่างซีได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเชิงพาณิชย์

นายหวัง หน่ายเสว (Wang Nai Xue, 王乃学) อธิบดีกรมพาณิชย์กว่างซี (Guangxi Department Of Commerce, 广西商务厅) กล่าวว่า รัฐบาลกว่างซีพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจจากเกาหลีใต้ในการเข้ามาลงทุนในกว่างซี รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งในด้านการขนส่งโลจิสติกส์ งานศุลกากร และระบบภาษี

เขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นมณฑลเดียวทางภาคตะวันตกของจีนที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล และตั้งอยู่ใกล้กับอาเซียน (ทั้งทางบกและทางทะเล) จึงได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์เป็น "ประตูสู่อาเซียน" และมณฑลแห่งนี้มีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีความทันสมัยและมีมิติ ทั้งทางอากาศ ท่าเรือ รถไฟความเร็วสูง และทางหลวงพิเศษ

ปัจจุบัน กว่างซีกำลังเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญ 14 สาขาที่มีมูลค่าการผลิตเกินร้อยล้านหยวน (อาทิ รถยนต์ สารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ และเภสัชกรรมชีวภาพ) และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 10 สาขา (อาทิ วัสดุใหม่ พลังงานทดแทน และอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย)

ทางการกว่างซีได้เน้นถึงประเด็นการใช้ประโยชน์จาก "เขตการค้าเสรีจีน-เกาหลีใต้" ซึ่งการเจรจาระหว่างรัฐบาลสองประเทศมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และถือเป็นข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดที่ประเทศจีนจัดทำกับประเทศภาคีสัญญา ซึ่งกรอบข้อตกลงระบุถึงการลดภาษีสินค้าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า ภายในเวลา 20 ปี

ตามรายงาน ปี 57 สถานการณ์การค้าระหว่างกว่างซีกับเกาหลีใต้ มีมูลค่ารวม 449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2) แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2) และมูลค่าการนำเข้า 221 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3) กว่างซีได้เปรียบดุลการค้าเกาหลีใต้ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สถานการณ์การลงทุน โครงการลงทุนสะสมของเกาหลีใต้ในกว่างซี มีจำนวน 99 โครงการ มูลค่าการลงทุนตามสัญญา 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าเงินลงทุนจริง 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 (อันดับที่ 12), 0.70 (อันดับที่ 18) และ 0.56 (อันดับที่ 17) ของมูลค่ารวมทั้งมณฑล ตามลำดับ

ปีที่ผ่านมา (ปี 57) กว่างซีได้อนุมัติโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ จำนวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุนตามสัญญา 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการลงทุนจริง 1.3 แสนดอลลาร์สหรัฐ

สาขาการลงทุนที่สำคัญของเกาหลีใต้ในกว่างซี คือ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมวัฒนธรรม กีฬา และบันเทิง รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่พัก และร้านอาหาร

นายหวังฯ อธิบดีกรมพาณิชย์ ชี้ว่า กว่างซีกับเกาหลีใต้มีโอกาสทางความร่วมมือหลายด้าน โดยเฉพาะท่าเรือ ในลักษณะความเชื่อมโยง คือ เกาหลีใต้มีท่าเรืออินชอลและท่าเรือปูซานที่มีชื่อเสียงระดับโลก ส่วนกว่างซีก็มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้

ดังนั้น เกาหลีใต้สามารถใช้ประโยชน์จากท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ (ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอาเซียน) เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังอาเซียน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งลงได้อย่างมาก

นอกจากนี้ กว่างซียังมีบทบาทสำคัญด้านการเป็นจุดรองรับการลงทุนจากกระแสการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากฝั่งตะวันออกของประเทศจีน เนื่องจากกว่างซีจุดแข็งหลายด้าน เช่น แรงงาน ทรัพยากรวัตถุดิบ และการคมนาคม

ข้อสังเกต คือ ประเทศเกาหลีใต้มีแนวโน้มให้ความสนใจกับกว่างซีอย่างมาก โดยในรอบปี 2558 นี้มีการวางแผนจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในกว่างซี ดังนี้

เดือนมิ.ย. 58 นี้ เกาหลีใต้เตรียมจัด “งานแสดงสินค้าขึ้นชื่อของประเทศเกาหลีใต้ ประจำปี 2558 พร้อมกับกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการจีน-เกาหลี” ขึ้นที่นครหนานหนิง คาดว่าจะมีผู้ประกอบการจากเกาหลีใต้กว่า 200 รายเข้าร่วมงาน โดยนำสินค้า 4 กลุ่มใหญ่มาจัดแสดง ได้แก่ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ประจำวัน และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เดือน ก.ย.58 ประเทศเกาหลีใต้ได้รับเชิญเป็น "แขกพิเศษ" เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 12

และในเดือน ต.ค.58 ประเทศเกาหลีใต้จะจัดคณะผู้ประกอบการเดินทางเพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในกว่างซี

นอกจากนี้ นายเผิง ชิงหัว (彭清华) เลขาธิการพรรคฯ ประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง จะนำคณะผู้แทนเดินทางเยือนเกาหลีใต้ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลงทุนให้กับวิสาหกิจเกาหลีใต้อีกด้วย

ด้านนาย Lee Dong He หัวหน้าคณะผู้แทนจากเกาหลีใต้ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน พื้นที่การลงทุนที่สำคัญของเกาหลีใต้ในประเทศจีนมีการกระจุกตัวอยู่ในมณฑลเหลียวหนิง มณฑลซานตง และนครเซี่ยงไฮ้ (ตั้งอยู่ใกล้เกาหลีใต้) และต้องการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นอย่างมาก โดยกว่างซีเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นมณฑลที่มีปัจจัยความพร้อมสูง มีทำเลที่ตั้งใกล้อาเซียน การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมระหว่างกว่างซีกับเกาหลีใต้ก็มีลักษณะเกื้อกูลกัน

จังหวัดคย็องกี (Gyeonggi) เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ (ขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น 1/5 ของประเทศ) และถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งของวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อดังระดับโลกหลายีราย อาทิ Samsung, LG, Hyundai และ SK hynix และธุรกิจ SMEs คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 98 ของธุรกิจทั้งหมด

อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ขั้นสูง อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมีบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลขั้นสูง 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน