กว่างซีเตรียมประกาศ “กฎเข้ม” มาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

16 Apr 2014

หนังสือพิมพ์ Southland Morning : ทางการกว่างซีเตรียมยกระดับความเข้มงวดในการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักต่าง ๆ ในข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภค

จากกรณีที่มีการตรวจพบสารแคดเมียมปนเปื้อนเกินมาตรฐานในข้าวสารที่จำหน่ายในพื้นที่จีนตอนใต้ ซึ่งมีต้นตอแหล่งผลิตอยู่ในมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศจีน

จากข้อมูลยังพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ในจีนก็มีการตรวจพบสารตกค้างในปริมาณเกินกว่ามาตรฐานเช่นกัน

ทั้งนี้ มีการประเมินกันว่า ธัญพืชที่ผลิตได้ในจีนมากกว่าร้อยละ 10 มีปัญหาด้านคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะข้าวที่สามารถดูดซับสารโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง สังกะสี สารหนู และตะกั่ว) ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินและน้ำได้ในปริมาณที่มากกว่าธัญพืชประเภทอื่น

ทางการกว่างซีตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะประเด็นการปนเปื้อนสารโลหะหนักในข้าวจ้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ซึ่งถือเป็นอาหารหลักของชาวกว่างซี

(12 มี.ค.57) สำนักงานตรวจสอบคุณภาพและเทคนิคแห่งเขตฯ กว่างซีจ้วง (Bureau of Quality and Techinical Supervision of Guangxi, 广西壮族自治区质量技术监督局) เตรียมประกาศใช้ระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารโลหะหนักปนเปื้อนในข้าวสาร ซึ่งประกอบด้วยการตรวจวิเคราะห์สารตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมด้วยเครื่อง GF-AAS และการตรวจวิเคราะห์สารหนู และตะกั่วด้วยเครื่อง HPLC-AFS

เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมีแห่งชาติประจำนครหนานหนิง (National Center for Quality Supervision and Testing of Chemical Fertilizers, Nanning, 肥料质量监督检验测试中心(南宁)) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการกำหนดให้โรงงานผู้ผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์ค่าสารโลหะหนักปนเปื้อน (สารหนู ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม) อย่างชัดเจน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเร่งสร้างกลไกการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดระเบียบมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักปนเปื้อนในข้าวสารโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

สื่อท้องถิ่นมีการแนะนำให้ผู้บริโภคหาซื้อข้าวสารที่จำหน่ายในห้าง (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) แทนการซื้อในตลาดค้าส่งทั่วไป เพราะผู้บริโภคสามารถไว้วางใจเรื่องคุณภาพความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง

เนื่องจากกระบวนการนำสินค้าฝากขายเข้าห้างนั้น ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีผลรายงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เปอร์เซนต์ข้าวกระเทาะเปลือก ค่าความชื้น สิ่งเจือเปื้อน ปริมาณข้าวเมล็ดหัก แมลงศัตรูพืช และค่าสารโลหะหนักที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ตามเงื่อนไขของห้างร้านนั้น ๆ

ความเคลื่อนไหวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการอาหารของไทยท่ามกลางวิกฤตอาหารในจีน เนื่องจากรสนิยมและพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีนน่าจะมีทิศทางหรือแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงหันมาเลือกซื้อหาสินค้านำเข้าและสินค้าคุณภาพจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มมาก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน