กว่างซีเตรียมดำเนินนโยบายประกันราคาข้าวเปลือกช่วยเหลือเกษตรกร

28 Aug 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ทางการกว่างซีรับนโยบายจากส่วนกลางเริ่มแผนรับซื้อข้าวเปลือกต้นฤดูพันธุ์อินดิกาขั้นต่ำ (Early Indica Rice) ประจำปี 56 ราคากิโลกรัมละ 2.64 หยวน

โครงการประกันราคาข้าวเปลือกมีบริษัท China Grain Reserves Corp. หรือ Sino Grain (中国储备粮管理总公司) สาขากว่างซี (รัฐวิสาหกิจ) เป็นผู้รับดำเนิน โดยระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2556

บริษัท Sino Grain เป็นผู้มอบอำนาจในการเปิดจุดรับซื้อ (โกดังข้าว) มีทั้งหมด 39 แห่ง โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของปริมาณผลผลิตและความจุดของโกดังข้าวของวิสาหกิจในกว่างซี

ในส่วนของราคารับซื้อขั้นต่้ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.64 หยวน (ราคารับขั้นต่ำโดยตรงจากเกษตรกรชาวนา ณ จุดรับซื้อ)

ด้านมาตรฐานคุณภาพข้าวที่รับซื้อได้กำหนด ข้าวเปลือกต้นฤดูพันธุ์อินดิกา ระดับ 3 ที่ผลิตในประเทศในปี 56 เป็นสินค้ามาตรฐาน (Reference Standards) และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานข้าวเปลือกแห่งชาติ (GB1350-2009)

เกณฑ์มาตรฐาน อาทิ ปริมาณสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 1 ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 13.5 อัตราส่วนข้าวกะเทาะเปลือกอยู่ระหว่างร้อยละ 75-77 (รวมร้อยละ 75 แต่ไม่รวมร้อยละ 77) อัตราส่วนข้าวเต็มเมล็ดอยู่ระหว่างร้อยละ 44-47 (รวมร้อยละ 44 แต่ไม่รวมร้อยละ 47)

จุดรับซื้อข้าวที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท Sino Grain จะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือครบครันอาทิ อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องกำจัดสิ่งเจือปน และอุปกรณ์ดับเพลิง

นอกจากนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายราคารับซื้อขั้นต่ำอย่างชัดเจน อาทิ ระยะเวลาดำเนินการ การติดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกแต่ละสายพันธุ์ การประเมินคุณภาพมาตรฐาน วิธีการคำนวณราคาข้าว เป็นต้น

ห้ามไม่ให้จุดรับซื้อปฏิเสธการรับซื้อ กดราคารับซื้อ หรือรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่ไม่เป็นธรรม จะต้องคำนวณราคารับซื้อข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรทันที และห้ามเรียกเก็บหรือหักค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเกษตรกร

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปีนี้ การผลิตข้าวเปลือกต้นฤดูของเกษตรกรชาวกว่างซีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทว่า รายได้จากการจำหน่ายกลับลดลง

จากสถิติ ผลผลิตข้าวเปลือกต้นฤดูต่อหน่วยเฉลี่ยอยู่ 420.20 กิโลกรัมต่อหมู่จีน (1 หมู่จีนเท่ากับ 2.4 ไร่) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.26 กิโลกรัมต่อหมู่จีน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.30

รายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกต่อหน่วยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,143.66 หยวนต่อหมู่จีน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.53 หากคิดเป็นรายได้ในรูปของเงินสดอยู่ที่ 630.16 หยวน ลดลง 45.23 หยวน (ลดลงร้อยละ 6.7) รายได้สุทธิอยู่ที่ 220.33 หยวน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 64.19 หยวน (ลดลงร้อยละ 22.56)

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้รายได้ลดลง เนื่องจาก (1) ต้นทุนเพิ่มขึ้น อาทิ ต้นทุนแรงงาน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร เชื้อเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร และ (2) ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อย่างไทยและเวียดนามได้ผลผลิตสูง ทำให้ราคาข้าวในต่างประเทศลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายข้าวของกว่างซีลดลง 3.94 หยวนต่อ 50 กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน