กว่างซีเกาะเก้าอี้เบอร์หนึ่งมณฑลสินค้าเกษตร มุ่งพัฒนาคุณภาพรุกภาคส่งออก

27 Mar 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ทางการกว่างซีใช้กลไกการจัดตั้ง เขตสาธิตสินค้าเกษตร เป็นเครื่องมือส่งเสริมและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

ปัจจุบัน เขตสาธิตด้านคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรส่งออก (Demonstration Areas on Export Food and Farm Produce Quality and Safety, 出口食品农产品质量安全示范区) ในกว่างซีที่ได้รับการรับรองในระดับมณฑลขึ้นไปทั้งสิ้น 11 แห่ง ในจำนวนนี้ เป็นเขตสาธิตฯ ระดับประเทศ จำนวน 5 แห่ง

นางโม่ เหว่ย หยวน (Mo Wei Yuan, 莫伟媛) รองอธิบดีสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Exit Inspection and Quarantine: GXCIQ, 广西出入境检验检疫局) กล่าวว่า กว่างซีเป็นพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ หลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

กว่างซีมีศักยภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตรรวมถึงเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมเกษตรของกว่างซียังนับว่าล้าสมัย คุณภาพของผลผลิตที่ได้ยังไม่สูง จึงมีสัดส่วนการส่งออกค่อนข้างน้อย

จากบริบทข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกว่างซี (สำนักงาน CIQ กรมเกษตร กรมพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ฯ) จึงร่วมกันสร้างกลไกยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานคุณภาพส่งออก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

โดยการประกาศ มาตรการบริหารจัดการด้านการตรวจประเมินเขตสาธิตคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรส่งออกเขตฯ กว่างซีจ้วง(ฉบับชั่วคราว)

มาตรการดังกล่าวใช้เพื่อควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิตสินค้าเกษตรทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่แหล่งผลิต (สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์) ขั้นตอนการผลิต และการสุ่มตรวจผลผลิต

เขตสาธิตฯ ระดับประเทศ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1) เขตสาธิตคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ปลาหลัวเฟย (หรือปลานิล) ส่งออกในเขตซีเซียงถาง (Xixiangtang District, 西乡塘区) ของนครหนานหนิง

2) เขตสาธิตคุณภาพความปลอดภัยผลไม้ส่งออกในเมืองหลิ่วเฉิง (
Liucheng County, 柳城县) ของเมืองหลิ่วโจว

3) เขตสาธิตคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรในเขตปาปู้ (
Babu District, 八步区) ของเมืองเฮ่อโจว

4) เขตสาธิตคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรในเขตบริหารผิงกุ้ย (
Guiping District, 平桂管理区) ของเมืองเฮ่อโจว

5) เขตสาธิตคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรในอำเภอปกครองตนเองชนชาติเย้าฟู่ชวน (
Fuchuan Yao Autonomous County, 富川瑶族自治县) ของเมืองเฮ่อโจว

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมืองเฮ่อโจว (Hezhou City, 贺州市) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกว่างซีติดกับมณฑลกวางตุ้ง มีอุตสาหกรรมเกษตรและเหมืองแร่โลหะเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักของเมือง

เมืองเฮ่อโจวได้รับการขนานนามเป็น สวนผักผลไม้หลังบ้าน ของเมืองฮ่องกง ในแต่ละปีมีการส่งออกพืชผักผลไม้ไปฮ่องกง 2.5-3 หมื่นตัน (ปัจจุบัน การผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ) ซึ่งได้ราคาดีและสร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรท้องถิ่น

นอกจากนี้ พืชผักจำนวน 16 ชนิดของเมืองยังได้รับการรับรองมาตรฐานการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ แคนาดา มาเลเซีย และญี่ปุ่น

ความเป็น เมืองเกษตร ของเฮ่อโจว จึงพออนุมานได้ว่า เมืองแห่งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่น่าลงทุน ภาคการเกษตร ในเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ และสนใจเจาะตลาดเกษตรเมืองฮ่องกงและมาเก๊า (เพราะเฮ่อโจวไม่ไกลจากเมืองข้างต้น)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน