กว่างซีออกมาตรการเข้ม จัดระเบียบธุรกิจ คุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว

21 Oct 2015

หนังสือพิมพ์ Southland morning: กว่างซีปรับแก้กฏหมายท่องเที่ยวฉบับใหม่ เพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น

กฏหมายท่องเที่ยวฉบับล่าสุดเป็นการปรับแก้ไขเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อปี 2551) โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาทิ ช้อปปิ้ง ถูกหลอก บริษัททัวร์ต้องรับผิดชอบนักท่องเที่ยวมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยกับผู้ขายสินค้าและบริษัททัวร์ได้ หากพบว่าสินค้าที่ซื้อมาจากร้านค้าที่กำหนดในทริปทัวร์เป็นสินค้าปลอมปน ปลอมแปลง ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน หรือน้ำหนักขาด และบริษัททัวร์มีสิทธิขอรับค่าชดเชยจากร้านค้าได้ในกรณีที่ทดลองจ่ายค่าชดเชยไปก่อน

มาตรการนี้ช่วยขจัดปัญหาความยุ่งยากของนักท่องเที่ยวในการเรียกร้องค่าชดเชยจากร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าต่างถิ่น อีกทั้งเป็นการเตือนให้บริษัททัวร์คัดกรองพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือไกด์รับ
ทิป จากนักท่องเที่ยวได้มัคคุเทศก์สามารถรับสินน้ำใจ (ค่าทิป) จากนักท่องเที่ยวที่พึงพอใจในบริการของตนได้  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลที่พึงได้รับของอาชีพไกด์ นอกเหนือจากเงินเดือนขั้นต่ำ สวัสดิการ 5 ประกัน 1 กองทุน

ทั้งนี้ การรับสินน้ำใจต้องเป็นการให้ด้วยความสมัครใจของนักท่องเที่ยว โดยไม่ใช่การร้องขอหรืออขู่เข็ญจากนักท่องเที่ยวเว็บไซต์ท่องเที่ยว ฝืนกฎ ปรับหนัก 5 หมื่นหยวนกระแสความนิยมท่องเที่ยวด้วยตนเองที่กำลังมาแรงส่งผลให้นักท่องเที่ยวทำการจองตั๋ว จองโรงแรม ซื้อบัตรผ่านประตูเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เนตเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ และป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 หยวน แต่ไม่เกิน 50,000 หยวน คือ

1. ให้ข้อมูลด้านบริการท่องเที่ยวที่เป็นเท็จหรือไม่น่าเชื่อถือ

2. ไม่แสดงข้อมูลรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์หลัก อาทิ ลิงค์ใบอนุญาติประกอบกิจการ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) สถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ร้องเรียน เป็นต้น

3. เพิกเฉยต่อการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทจากการซื้อสินค้าและบริการการพัฒนาโครงการแหล่งท่องเที่ยว ต้อง "ฟังเสียง" คนท้องถิ่นการที่จะพัฒนาโครงการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

ทั้งนี้ เทศบาลระดับอำเภอขึ้นไปจะต้องเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชน) ก่อนการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย

แต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชม โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลบริหารแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จะต้องรายงานต่อเทศบาลท้องถิ่น ประกาศแจ้งเตือน และดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อระบายนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปมากกว่าร้อยละ 80 ของขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

อีกทั้ง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นจะต้องเฝ้าระวังและให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเบียดเสียดยัดเยียดในสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดของจีนที่มีผู้นิยมเดินทางออกไปท่องเที่ยวจำนวนมาก

นักท่องเที่ยวทัวร์ไทยไกด์ทัวร์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน