กว่างซีหนุน “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” คีย์เวิร์ดใหม่ของความร่วมมือจีน-อาเซียน

6 Jun 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีสร้างกลไกสนับสนุน อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสาขาความร่วมมือใหม่ที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐและมีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคตระหว่างจีนกับอาเซียน

จีนกับอาเซียนมีความร่วมมือทางวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงหลายปีมานี้ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายมีความใกล้ชิดมากขึ้น มีแนวโน้มการพัฒนาในเชิงกว้างและเชิงลึก

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียนมีความศักยภาพการพัฒนาอีกมาก ทั้งในสาขาดั้งเดิม (การแสดง นิทรรศการ และภาพยนตร์) และสาขาใหม่ (การ์ตูนแอนนิเมชั่น และเกมส์ออนไลน์)

ปี 2557 ได้รับการกำหนดเป็น ปีแห่งความร่วมมือด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน (China-ASEAN Cultural Exchange Year) นับเป็นกิจกรรมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่ประเทศจีนร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

ภายใต้บริบทข้างต้น สำนักเลขาธิการงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (The China-ASEAN Expo Secretariat, 中国东盟博览会秘书处) ในฐานะตัวแทนผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน จึงได้จัด งานนิทรรศการวัฒนธรรมจีน-อาเซียน (CAEXPO Cultural Exhibition, 中国东盟博览会文化展) ขึ้นเฉพาะเป็นครั้งแรก

นายเจิ้ง จวิน เจี้ยน (Zheng Jun Jian, 郑军健) เลขาธิการใหญ่ประจำสำนักเลขาธิการงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน กล่าวว่า การจัด "งานนิทรรศการวัฒนธรรมจีน-อาเซียน (กิจกรรมส่วนหนึ่งในกรอบงาน CAEXPO) สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทความสำคัญของความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีมากขึ้นในกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน

จึงกล่าวได้ว่างานนิทรรศการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งช่วยส่งเสริมความกลมกลืนและการยอรับทางวัฒนธรรมระหว่างสองฝ่ายอีกด้วย

นายเจิ้งฯ ชี้ว่าเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กล่าวคือ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยขาดความเข้าใจทางวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ คงเป็นไปได้ยากที่จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน การเติบโตทางวัฒนธรรมก็ต้องการแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน

นายเจิ้งฯ กล่าวว่า นับต่อจากนี้ บทบาทของงาน CAEXPO มิได้เป็นเพียงกลไกส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองฝ่าย

ดังนั้น สำนักเลขาธิการฯ พร้อมจะจัด งานนิทรรศการวัฒนธรรมจีน-อาเซียนขึ้นเป็นประจำทุกปี และจะพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระของการจัดงานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

สุดท้าย นายเจิ้งฯ ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมจัดงาน CAEXPO ครั้งที่ 11 (ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2557) ว่า งานฯ ครั้งที่ 11 เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่แตกต่างกับงาน CAEXPO ใน 10 ครั้งก่อนหน้าที่เนื้อหาสาระของงานมีความเรียบง่ายและจำเจ

ทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการเพื่อบูรณาการ สร้างสรรค์และยกระดับรูปแบบและเนื้อหาสาระของการจัดงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน

อนึ่ง แนวคิดของการจัดงานฯ ในปีนี้จะจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนฉบับสมบูรณ์ (ต้อนรับเขตการค้าเสรีที่กำลังจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ระหว่างภาคีสมาชิก 10+1 ในปี 2558) และการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน