กว่างซีวางศิลาฤกษ์ “นิคมแปรรูปข้าว” ในเมืองตงซิง (ติดชายแดนเวียดนาม)

20 Jan 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : กรมกิจการข้าวเขตฯกว่างซีจ้วง (Grain Bureau of Guangxi, 广西粮食局) ดันโปรเจกต์ "นิคมแปรรูปข้าว" ในเขตความร่วมมือชายแดนกว่างซี-เวียดนาม คาดหมายว่าชาติอาเซียนอาจได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

นิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชและน้ำมันจีน-อาเซียน (China-ASEAN Cereal & Oil Processing Park, 中国东盟粮油加工园区) ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนในอำเภอระดับเมืองตงซิง (ติดจังหวัด Mongcai ของเวียดนาม) มีพื้นที่ 342 หมู่จีน (ราว 142.5 ไร่) มูลค่าเงินลงทุน 1,200 ล้านหยวน

ในนิคมฯ มีการแบ่งเป็น 4 เขตฟังก์ชั่น คือ (1) เขตแปรรูป ซึ่งวางแผนจะสร้างโรงงานแปรรูปข้าวที่มีกำลังการผลิตวันละ 300 ตัน และสายการผลิตและแปรรูปข้าวเชิงลึกที่มีกำลังการผลิตวันละ 500 ตัน (2) เขตโกดังข้าวเปลือก จำนวน 10 หลัง ความจุรวม 2 แสนตัน (3) เขตการค้า เป็นอาคารจัดแสดงสินค้าและการค้าระบบอีคอมเมิร์ซ พื้นที่ 2 หมื่น ตร.ม. และ (4) เขตธุรกิจ เป็นอาคารสำนักงาน พื้นที่ 3 หมื่น ตร.ม.

คาดหมายว่า จะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2560 จะสร้างมูลค่าการผลิตได้ 3,000 ล้านหยวน สร้างเม็ดเงินภาษีให้กับภาครัฐ 350 ล้านหยวน และสร้างงานในท้องถิ่นได้มากกว่า 500 ตำแหน่ง

นิคมแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนางานด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าธัญพืชในประเทศจีน (ของคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หรือ NDRC) โดยการนำระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านโกดังสินค้า การขนส่งกระจายสินค้าธัญพืช(ข้าว) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ การตัด/ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า เป็นการปูทางสู่การค้าสินค้าธัญพืชและน้ำมันกับต่างประเทศ(เวียดนาม) อีกทั้งยังมีนัยสำคัญต่อด้านความมั่นคงทางอาหารของมณฑลและประเทศ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน