กว่างซีรุกแผนส่งเสริมธุรกิจบริการ เม็ดเงินสะพัดนับล้านล้านหยวน

5 Nov 2015

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงประกาศข้อคิดเห็นว่าด้วยการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ โดยวางแผนผลักดันโปรเจกต์สำคัญ 829 โครงการในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ มูลค่าลงทุนมากกว่าล้านล้านหยวน

ข้อคิดเห็นฯ มีการระบุถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของมณฑล และมีการกำหนดเป้าหมายรวมถึงฟังก์ชั่นภาคอุตสาหกรรมบริการของแต่ละเมือง โดยมุ่งรองรับยุทธศาสตร์ One Belt One Road การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการใช้จ่ายภาคประชาชน

ภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 13 สาขา ได้แก่ โลจิสติกส์สมัยใหม่ การค้าและนิทรรศการ ข้อมูลสารสนเทศ การบริการภาคพื้นสมุทร (Marine Service Industry) อีคอมเมิร์ซ การเงิน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษาฝึกอบรม การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการออกแบบ การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและกีฬาสันทนาการ การบริการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ อสังหาริมทรัพย์

การผลักดันโปรเจกต์สำคัญ 829 โครงการภายในปี 2563 มีมูลค่าการลงทุนรวม 1.058 ล้านล้านหยวน แบ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ 236 โครงการ (2.58 แสนล้านหยวน) โปรเจกต์ที่กำลังดำเนินการอยู่ 305 โครงการ (4.33 แสนล้านหยวน) และโปรเจกต์ที่เตรียมดำเนินการ 288 โครงการ (3.66 แสนล้านหยวน)

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ในปี 2563 มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมบริการของมณฑลจะมีมูลค่า 1.2 ล้านล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 43 ของมูลค่า GDP และมีพื้นที่การลงทุนภาคอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ในมณฑลมากกว่า 100 แห่ง มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ดังกล่าวมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมบริการทั้งมณฑล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน