กว่างซีผลักกลไก “การศึกษา” พัฒนาความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน

10 Jul 2013

เว็บไซต์ข่าวจีน-นครหนานหนิง : นักศึกษาต่างชาติในกว่างซีกว่าร้อยละ 80 มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลจากกรมศึกษาธิการเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Education Department, 广西教育厅)

ปี 54 รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงได้เริ่มจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาเซียนเฉลี่ยปีละ 15 ล้านหยวน

นายฉิน ปิน (Qin Bin, 秦斌) อธิบดีกรมศึกษาธิการเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า ช่วง 5 ปีมานี้ นักศึกษาต่างชาติในกว่างซีมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยร้อยละ 20 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18)

ปี 55 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกว่างซีที่รับนักศึกษาต่างชาติมีจำนวนเพิ่มเป็น 27 แห่ง จำนวนนักศึกษาต่างชาติมีจำนวน 9,312 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 5 ปีก่อน (ปี 50) ซึ่งมีอยู่เพียง 3,281 คน

ในจำนวนข้างต้น เป็นนักศึกษาจากอาเซียน 7,410 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.57) เพิ่มขึ้นจากปี 55 จำนวน 4,519 คน (ปี 55 มีอยู่ 2,891 คน) จึงกล่าวได้ว่า กว่างซี เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีนักศึกษาจากอาเซียนเรียนอยู่มากที่สุด

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย 4 แห่งในกว่างซีที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติทุนรัฐบาลจีนปีละ 200 คน และนักศึกษาต่างชาติทุนสถาบันขงจื้อ 70 กว่าคน ซึ่งเป็นจำนวนเทียบเท่ามณฑลที่มีความเจริญแห่งอื่นของจีน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกว่างซีที่เปิดสอนวิชาภาษาไทย (ทั้งวิชาเอกและวิชาเลือก) มีอยู่ 26 แห่ง และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมปลายอีก 1 แห่ง ปีหนึ่งๆ มีนักศึกษาจากกว่างซีที่เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศไทยมากกว่า 2,000 คน

ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของกว่างซีกับไทยมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในกว่างซียังใช้ สถาบันขงจื้อ เป็นกลไกผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีน ตลอดจนเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมจีนในไทย โดยสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งของ กว่างซี ประกอบด้วย…

1. มหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University, 广西大学) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี

2. มหาวิทยาชนชาติกว่างซี (Guangxi University for Nationalities, 广西民族大学) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University, 广西师范大学) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เป็นหนึ่งในกลไกภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในกว่างซีมาโดยตลอด อาทิ การจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนของนักศึกษาจีน การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาไทยให้กับสถาบันการศึกษาในกว่างซี

นอกจากนี้ ยังมีการเปิด มุมไทย ประจำห้องสมุดในสถาบันการศึกษาของกว่างซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทย และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยของนักศึกษาและบุคลากรของกว่างซี

BIC เห็นว่า ธุรกิจบริการการศึกษาเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่มีผู้ให้บริการและผู้รับบริการจำนวนเพิ่มมากขึ้น กอปรกับการที่ภาษาจีนแมนดารินเริ่มมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทำให้มีผู้เรียนจำนวนไม่น้อยสนใจศึกษาต่อยังประเทศจีน

ขณะเดียวกันกลุ่มภาษาที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย (Minority Language) อย่างภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้รับความนิยมจากชาวจีนมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในภาคธุรกิจบริการสาขานี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน