กว่างซีปรับนโยบายเก็บ VAT บริษัทส่งออก การค้าชายแดนได้เฮ

1 Apr 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : รัฐบาลกลางอนุมัติให้กว่างซีปรับแนวทางเก็บภาษีให้เอื้อต่อการส่งออกของการค้าตามแนวชายแดนมากยิ่งขึ้น

ตามรายงาน เมื่อเดือน ก.ค.55 สำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติได้ดำเนินการปรับปรุงนโบายคืนภาษีสำหรับสินค้าส่งออก โดยงดเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าส่งออกผ่านรูปแบบการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in the Border Areas) โดยชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดสกุลเงินหยวน

ทว่า นโยบายดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับตัวแทนส่งออก กล่าวคือ การยื่นส่งออกผ่านตัวแทน แม้จะได้รับการยกเว้นจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เป็นการเพิ่มภาระภาษีเงินได้มากขึ้น (เนื่องจากเกิดรายได้เกินจริงจากการจำหน่าย/ส่งออก) ส่งผลกระทบให้การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดนของกว่างซีซบเซาลงต่อเนื่อง

ในการนี้ สำนักงานกิจการภาษีกว่างซีร่วมกับกรมพาณิชย์กว่างซีจึงนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อสำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติ และได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงในรายละเอียด กล่าวคือ…

ผู้ส่งออกดำเนินการลงบันทึกรายการสินค้าก่อนการส่งออก และดำเนินการยกเลิกบันทึกดังกล่าวหลังสินค้าส่งออกไปแล้ว สินค้าที่ผ่านการลงบันทึกแล้วไม่ต้องยื่นแบบแสดง/แบบยื่นขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบริโภค (หรือภาษีสรรพสามิต)

การยกเว้นไม่ต้องแสดงแบบขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจส่งออก เท่ากับว่าไม่มีรายได้จากการจำหน่าย/ส่งออกเกิดขึ้น ดังนั้น วิสาหกิจส่งออกก็ไม่ต้องชำระภาษีเงินได้นั่นเอง

นโยบายใหม่เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2556 นี้ (ยังไม่มีการประกาศระยะเวลาสิ้นสุด)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน