กว่างซีคุมเข้มการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์ผ่านด่านพรมแดน

17 Jun 2013

เว็บไซต์ข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ปัญหาการลักลอบนำเข้า ปัญหาศัตรูพืชและเชื้อโรคปลอมปนในผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์นำเข้าที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้สำนักงาน CIQ กว่างซีต้องเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าจากอาเซียน

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Entry-Exit Inspection and Quarantine: Guangxi: CIQ, 广西出入境检验检疫局) ให้ข้อมูลว่า จีนและอาเซียนกำลังเร่งจัดตั้งกลไกการควบคุมป้องกันโรคระบาดจากพืชและสัตว์บริเวณด่านพรมแดน และประเทศต่างๆ สามารถจัดตั้งเขตกักกันโรคระบาดจากต่างประเทศ และดำเนินจัดการกับสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จีนและอาเซียนมีเส้นแนวพรมแดนยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร (ทางน้ำอีกกว่าหมื่นกิโลเมตร) มีด่านพรมแดนกระจัดกระจายตามแนวพรมแดน เฉพาะเขตฯ กว่างซีจ้วงกับประเทศเวีดยนามก็มีด่านพรมแดนสากล ด่านระดับสอง และจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนมากกว่า 30 แห่ง มีเส้นทางเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ด่านพรมแดน 340 กว่าเส้นทาง

สำนักงาน CIQ ให้ข้อมูลว่า อาเซียนอยู่ในเขตร้อนชื้นส่งผลให้แมลงและเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี นับเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดค่อนข้างสูง ซึ่งจากการดำเนินงานตรวจสอบสินค้านำเข้าก็พบปัญหาโรคและแมลงในผลิตภัณฑ์นำเข้าจากอาเซียนจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สินค้านำเข้าที่มักพบปัญหา อาทิ ปัญหาเชื้อโรคระบาดจากผลิตภัณฑ์สัตว์แช่แข็ง ปัญหาเชื้อโรคจำพวกเชื้อราต่างๆ ในพืชตระกูลถั่ว ปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในผลไม้เกินเกณฑ์มาตรฐาน และปัญหาแมลงศัตรูพืชในผลไม้นำเข้า (ช่วงเกือบ 10 ปีมานี้ มีการตรวจพบแมลงวันผลไม้ 374 ล็อต)

ปัจจุบัน สำนักงาน CIQ กว่างซีกำลังผลักดันความร่วมมือระหว่างด่านพรมแดนกับอาเซียน (เวียดนาม) โดยนำเสนอมาตรการ 4 ประการ เพื่อควบคุมป้อนกันสถานการณ์โรคระบาดในพืชและสัตว์ ได้แก่ (1) การจัดตั้งเขตกักกันโรคบริเวณชายแดน (2) การตรวจสอบและกักกันโรคสัตว์มีชีวิตที่ลักลอบเข้าประเทศและการทำลายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่พบปัญหาแบบไร้มลพิษ (3) การจัดตั้งระบบเฝ้าสังเกตการณ์และตรวจสอบแมลงวันผลไม้ร่วมกับประเทศพื้นบ้าน และ (4) การติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติสำหรับยานยนต์ที่ผ่านเข้าประเทศ

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปี 55 ด่านพรมแดนกว่างซีมีผลไม้นำเข้าจากฝั่งเวียดนามผ่านเข้าประเทศกว่า 20,000 ล็อต น้ำหนักกว่า 4 แสนตัน มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการตรวจสอบพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานมากกว่า 30 ล็อต เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.5 มีการตรวจสอบพบปัญหาแมลงศัตรูพืชรวมกว่า 9,000 ครั้ง เพิ่มขึ้น 107 เปอร์เซนต์

แมลงศัตรูพืชที่ตรวจพบมีจำนวน 26 ชนิด (เพิ่มขึ้น 16 ชนิด) ในจำนวนนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน 6 ชนิด (เพิ่มขึ้น 2 ชนิด) และศัตรูพืชทั่วไป 20 ชนิด (เพิ่มขึ้น 14 ชนิด)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน